Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини и събития

Използването на стандартитe: гаранция за по-добри резултати в реализирането на обществените поръчки

БИС проведе годишно Общо събрание

Международна награда на ISO “Хелмут Райхлен”

Проведе се семинар на тема "Стандартизация и стандарти в спорта"

Нов европейски технически комитет CEN/TC 346 “Опазване на културното наследство”

E-learning modules

Покана за участие в редовното Общо събрание на БИС

Честита баба Марта!

Инициативата CHESSS на Европейския комитет за стандартизация

Резултати от процедурата с предмет ”Покана за участие в избор на издателство за предпечатна подготовка, отпечатване и разпространение на официалния бюлетин на БИС през 2008 г.”

На 19 февруари 2008 г. се проведе семинар, посветен на прилагането в България на БДС ЕN 15038 “Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата”

На 5-6 февруари 2008 г. в София се проведе национална конференция и семинар на тема: “ISO 26000 – новият международен стандарт за социална отговорност”

Семинар на тема: “Прилагане на европейския стандарт за качеството на преводаческите услуги в България”

Европейският комитет по стандартизация (CEN) стартира работен форум (CEN Workshop) на тема ”Функционално многоезиково разширяване на европейския формат на клавиатурите”

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Покана за участие в процедура за избор на издателство за отпечатване на Официалния бюлетин на БИС

Национална конференция и семинар на тема: “ISO 26000 – новият международен стандарт за социална отговорност”

Изисквания за представяне на цени