Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини и събития

Тържествено честване на 70-годишнината от дейността по стандартизация в България

14 октомври 2008 - Световен ден на стандартизацията

Учредително събрание за създаване на БИС/ТК в областта на услугите, свързани с недвижими имоти

Въвеждане на акредитирана сертификация на системи за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008

БИС в партньорство с ЕАПС организира обучения за подготовка на вътрешни одитори на СУК и представител на ръководството

Покана за участие в среща за учредяване на ТК “Услуги, свързани с недвижими имоти”

"Системи за управление на качеството. Указания за прилагане на ISO 9001:2000 в органите за местно управление"

Българският институт за стандартизация открива процедура за номиниране на кандидати за национални органи за сертификация по CB схемата на IECEE

BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания" вече е на разположение

Делегация на Службата за стандартизация на Китайската народна република посети БИС

Ново специализирано издание на БИС - "Маркировки на продукти и сертификация на системи"

Успешно проведено обучение

„Състоя се една ползотворна дискусия”

БИС проведе семинар, посветен на изискванията на Европейския съюз за етикетите и опаковките, предназначени за хранителни продукти

Годишно пленарно заседание на CEN/TC 234 "Газова инфраструктура"

На 19 юни 2008 г. Българският институт за стандартизация организира дискусия по въпросите за клавиатурни подребди на устройства за писане на български език

БИС Ви кани за участие в семинар на тема “Изисквания към етикетирането и опаковките в областта на хранително-вкусовата промишленост в рамките на Европейския съюз” на 12 юни 2008 г.

БИС организира обучениe за подготовка на вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001) и одитори по качество на преводаческите услуги (ЕN 15038)