Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини и събития

Успешно проведено обучение за вътрешни одитори на системи за управление на качеството

Заседание на БИС/ТК 44 “Текстил и облекло”

БИС обявява конкурс за длъжността експерт в областта на хранително-вкусовата промишленост

Награда на ISO за включване на стандартизацията като предмет в програмите за висше образование

Покана за участие в конкурс за ”Избор на изпълнител за отпечатване на Официалния бюлетин на БИС през 2009 г.”

Официалното издание на български език на БДС EN ISO 9001:2008 може да бъде закупено на цена 67.20 лв.

БИС обявява конкурс за длъжността експерт “Управление на човешките ресурси”

Обучение за подготовка на вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2008)

Участие на БИС по повод деня на професионалния превод

Учредяване на БИС/ТК в областта на строителните продукти

БИС се включи в изпълнението на проект по програмата “Леонардо да Винчи”

Абонамент 2009 - БИС извършва абонамент за следните свои издания

Предстояща научно-техническа конференция

Национална конференция "Европейските изисквания към услугите на агентите за недвижима собственост"

Заседание на работна група ISO/TC 228/WG 2/PG “Medical SPA” (Медицинско балнеолечение)

Учредяване на БИС/ТК в областта на културното наследство

Снимки от семинара

Снимки от тържественото честване на 70-годишнината от дейността по стандартизация в България