Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини и събития

Учреди се нов технически комитет БИС/ТК "Интелигентни транспортни системи и логистика"

Учреди се БИС/ТК "Безопасност на детски играчки и други детски артикули"

БИС проведе семинар за повишаване на информираността на малките и средни предприятия (МСП) относно стандартизацията

Семинар за малки и средни предприятия на тема "Как да се възползваме от европейските стандарти?"

Проведе се Общо събрание на БИС

Проведен семинар-дискусия на тема "Практически аспекти на националните приложения към стандартите за бетон и добавъчни материали (БДС EN 206-1 и БДС EN 12620)"

Управителният съвет на БИС свиква редовно общо събрание на 23.04.2009 г.

Учредяване на нов БИС/ТК „Телематика за пътния транспорт и пътния трафик”

Проведе се конференция на тема "ЕЛЕКТРА – осъществяване на бизнес с енергийна ефективност"

Учредяване на нов БИС/ТК за безопасност на детски играчки и други детски артикули

БИС обявява конкурс за длъжността експерт в сектор "Машиностроене и транспорт"

Новото специализирано издание “Европейската стандартизация в глобален контекст”

Българската онлайн версия на мултимедийния терминологичен речник в областта на текстила и облеклото е вече активна

Модули за електронно обучение

Семинар-дискусия на тема "Практически аспекти на националните приложения към стандартите за бетон и добавъчни материали (БДС EN 206-1 и БДС EN 12620)"

Семинар на тема: “Осъществяване на бизнес с енергийна ефективност” София, 7 април 2009, НДК

Новото специализирано издание “Ползите от стандартите”

Успешно проведено обучение за вътрешни одитори на системи за управление на качеството