Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Новини и събития

Обществено допитване по предложение за нова работна тема от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

Kонференция на тема „Стандартизация, научни изследвания и иновации”

Семинар на тема: „Системи за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017”

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на ТК 68 „Пътно дело”

Семинар на тема: „Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите указания на БДС EN ISO 19011:2018“

14 ОКТОМВРИ 2019 – СВЕТОВЕН ДЕН НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Проведе се 8-та Балканска конференция по стандартизация

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело” и ЕРГ 5 „Механични трансмисии и техните елементи”

Отстъпка 10% по повод Световния ден на стандартизацията

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 7 и БИС/ТК 96

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения“

Бои и лакове – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на ТК 5 „Бетон и разтвори”

Обществено допитване на проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 88 „Спорт, съоръжения за спорт и свободно време”

Европейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара“

Нови работни теми за актуализиране и разработване на национални приложения към европейски стандарти във връзка с договор с МРРБ