Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини и събития

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите”

Обществено допитване за проект на национален стандарт

от обхвата на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”

Безопасна работа по време на пандемията COVID-19

Уебинар на тема: „Безопасна работа по време на пандемията COVID-19 (ISO 45001:2018, ISO/PAS 45005:2020)”

Предложение на ISO/COPOLCO за разработване на нова работна тема

Указания към организациите за повишаване на разбирането от потребителите на предлаганите онлайн „Ред и условия на договора“

Уебинари и обучения

В условията на кризата, предизвикана от Ковид 19, Българският институт за стандартизация продължава да е полезен за своите членове и клиенти.

Предложение на CEN-CENELEC за създаване на нов съвместен технически комитет CEN-CENELEC/JTC „Изкуствен интелект“

Железопътен транспорт – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет: Управление на безопасността на потребителските стоки

Обществено допитване за prБДС 17412:2020 „Eднократни потребителски опаковки. Кофички, термоформовани от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Изисквания“

Уебинар на тема: „Система за управление на здравето и безопасността при работа (ISO 45001:2018)”

Уебинар на тема: „Възстановяване непрекъснатостта на дейността след COVID 19 чрез прилагане на добрите практики на стандартите на ISO”

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Възстановяване на околната среда“

Световен Ден на стандартизацията 2020

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет Управление и съхранение на цифрово съдържание

Хладилната техника – тема на новия брой на списание „БДС Компас”

Съобщение за клиентите на БИС

Отстъпка 10 % по повод на Световния ден на стандартизацията – тази година през целия месец октомври