Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Нов представител на интересите на МСП в европейската стандартизационна система

Нов представител на интересите на МСП в европейската стандартизационна система

Small Business Standards (SBS) е нова асоциация, която представлява интересите на европейските малки и средни предприятия (МСП) в европейските и международните стандартизационни системи. SBS е призната като партньорска организация на CEN и CENELEC и има правото да номинира експерти за участие в техническите комитети.

Необходимостта да се насърчава и подкрепя участието на МСП в процеса на разработване на стандарти е призната от Европейския съюз. Регламент 1025/2012 на ЕС за европейската стандартизация гласи, че „Европейските стандарти са от жизненоважно значение за конкурентоспособността на МСП” и подчертава необходимостта от субект, който може да осигури „подходящо представителство и участие на МСП в процеса на европейска стандартизация”.

SBS е основана миналата година от консорциум, създаден от UEAPME (Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средни предприятия) и EBC (Европейската конфедерация на строителите). Членовете на SBS са различни национални и европейски (секторни и междупрофесионални) сдружения, които представляват МСП.

SBS ще играе важна роля по отношение на повишаване на информираността за значението на стандартите за МСП, както и ще информира членовете си за текущи и предстоящи дейности по стандартизация на европейско ниво. SBS е официално приета като партньорска организация на CEN и CENELEC, като са избрани няколко експерта да представляват интересите на МСП в различни технически комитети, където те ще гарантират, че европейските стандарти отговарят на потребностите на МСП.

Друга организация, работеща в подкрепа на участието на МСП в процеса на стандартизация, е Enterprise Europe Network (EEN). Тя е създадена от ГД „Предприятия и промишленост” на Европейската комисия през 2008 г. за да се подпомогнат малките и средни предприятия (МСП) и да се възползват максимално от единния пазар. EEN обединява около 600 организации в подкрепа на бизнеса, включително търговски и индустриални камари, технологични центрове, изследователски институти и агенции за развитие от повече от 50 страни.