Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Учредяване на БИС/ТК в областта на културното наследство

**Учредяване на БИС/ТК в областта на културното наследство**

На 25.09.2008 г. в Българския институт за стандартизация се проведе събрание на заинтересованите от учредяване в БИС на технически комитет “Опазване на културното наследство”.

Инициатор за създаването на този БИС/ТК е Българският национален комитет към Международния съвет за опазване на паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС).

На учредителното събрание присъстваха представители на желаещите да участват в работата по стандартизация – Министерство на културата, Университет за архитектура, строителство и геодезия, Общинско предприятие “Стара София” с Музей за история на София, БНК при ИКОМОС, фирма “Реставрация 2002” ООД, Център по архитектурознание при БАН.

Новоучреденият БИС/ТК 94 е огледален на СЕN/TC 346 “Опазване на културното наследство”, създаден за разработване на европейски стандарти, които регламентират реставрационните работи по опазване на културното наследство.

Основна задача на новоучредения БИС/ТК е да участва в работата на европейската организация с експертни мнения и национални становища при разработване на европейски стандарти, с гласуване при приемането им и с въвеждането им като национални стандарти (БДС).