Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Нов електронен инструмент по стандартизация в подкрепа на предприемачеството и МСП

Нов електронен инструмент по стандартизация в подкрепа на предприемачеството и МСП

Европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC, в тясно сътрудничество със Small Business Standards (SBS) – Европейска организация, представляваща интересите на европейските малки и средни предприятия (МСП) в европейските и международните стандартизационни системи, разработиха интерактивен образователен инструмент, който ще позволи на предприемачите и хората, които работят за МСП, да научат повече за стандартите и стандартизацията по начин, който съответства на техните потребности.

CEN и CENELEC поеха ангажимент за подкрепа на участието на МСП в стандартизацията, което е приоритет и на Регламент 1025/2012 на ЕС за европейската стандартизация. Заедно със своите национални членове те разработиха набор от инструменти и средства, които да улеснят достъпа на малките и средните предприятия до стандартите, тяхното прилагане и включването в дейностите по стандартизация.

Новият инструмент предоставя възможност на 20 милиона европейски МСП да научат повече за стандартизацията по един лесен и увлекателен начин. Чрез кратки анимации и обяснителни текстове участниците ще се запознаят с предимствата от използването на стандарти и от участието в процеса по стандартизация.

Този електронен инструмент за обучение се състои от 6 отделни модула. Всеки модул започва с преглед на целите на обучението, последван от анимация, която обяснява този въпрос въз основа на конкретна ситуация. След всяка анимация може да прочетете повече по темата, а накрая да проверите знанията си. Резултатите не се записват, но ако желаете може да отпечатате „Сертификат за постижения” за лична удовлетвореност.

Инструментът е достъпен безплатно на 23 езика. Можете да изберете език от менюто и да научите повече за:

В седмия модул са представени добри практики, представени от европейски МСП, които показват ползите и предимствата за бизнеса от прилагането на стандарти.

Ето какво споделя по този повод Елена Сантяго Сид, генерален директор на CEN и CENELEC: „Надявам се новият електронен инструмент за МСП да даде възможност на предприемачите и хората, работещи за МСП, да се запознаят с предимствата от използването на стандарти, а също така да ги насърчи да се включат активно в дейностите по стандартизация. С участието си в тези дейности МСП могат да помогнат за оформянето на съдържанието на новите стандарти, които биха могли да повлияят на техния бизнес. Те също така ще могат да научат за най-добрите практики и да получат достъп до информация и знания по отношение на най-новите технологични, регулаторни и пазарни разработки, което ще съдейства за техния успех и развитие”.

Електронният инструмент е достъпен тук.

Надяваме се този електронен инструмент за обучение да Ви бъде от полза!