Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Нов наръчник на ISO за предотвратяване и борба с подкупването в организациите (ISO 37001:2016)

Подкупването е един от най-скъпоструващите и пагубни проблеми за световната икономика, който разрушава общностите и подкопава общественото доверие. Има международен стандарт за борба с корупцията, като помага на организациите да внедрят култура, насочена срещу подкупването. Наскоро е публикуван нов наръчник, който дава възможност на потребителите на стандарта да увеличат максимално предимствата, които стандартът предлага.

ISO 37001 „Системи за управление за борба с подкупването“ помага на организациите да въведат подходящи мерки за предотвратяване и борба с подкупването, като насърчават култура на честност, прозрачност и почтеност. Ефективното и правилно използване на стандарта може да сведе до минимум отговорността на организацията в случай на подозрение за някакво нарушение, като демонстрира, че тя не приема подкупването и е предприела мерки за намаляване на вероятността от негово възникване.

Наскоро е публикуван нов наръчник, озаглавен „ISO 37001:2016 Системи за управление за борба с подкупването. Практическо ръководство“, който ще подпомага потребителите на стандарта, като дава по-задълбочени насоки и съвети относно подкупването и мерки, които те могат да предприемат за неговото изкореняване. Наръчникът съдържа примери и съвети как могат да бъдат изпълнени изискванията, подкрепени от редица казуси, сравнения с други международно признати инструменти за борба с подкупването и списък с допълнителни документи, които могат да бъдат полезни. Той дава ценна информация как да се прилага стандарта, какво трябва да се направи, за да бъдат приложени мерките, и как те могат да бъдат приспособени, за да отговорят на конкретния контекст и потребностите на организацията.

„ISO 37001:2016 Системи за управление за борба с подкупването. Практическо ръководство“ е разработен в сътрудничество с UNIDO (Организацията на ООН за индустриално развитие).

Ръководството може да бъде закупено от БИС.

Цената на изданието е 96 лв. с ДДС. Предлага се в PDF формат онлайн и на CD, на английски език.

Клиентите, закупили БДС ISO 37001:2016, ползват 10 % отстъпка от цената на ръководството.

ISO 37001:2016 Системи за управление за борба с подкупването. Практическо ръководство

ТК-34 още