Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеКупи за четене он-лайн

Начало » Клиентска област » Купи за четене он-лайн

Срокът за четене е 2 дни и започва да тече от момента на извършване на транзакцията през e-Pay или от момента на удостоверяване от служител на БИС, че поръчката е платена - за банкови преводи и плащане на място в офиса на БИС. Във Вашия профил ще бъде отбелязана крайната дата и час, до който ще можете да четете стандартите.

Цена за четене на стандарти:
   За 2 дни до 3 стандарта - 18 лв.

ЦЕНАТА е с ДДС

Избери срок:
Номер  
1. БДС EN 60601-2-2:2004 / Английски Изтрий Изтрий
Купи за четене до 3 стандарта за 2 дни
Брой стандарти 3 за 2 дни
18.00 лв.
Продължавам да пазарувамПродължавам да пазарувам Купи

Максималният допустим брой за четене в една поръчка е 3 стандарта.

 

Имайте предвид, че стандартът, който се разпространява за четене в електронен формат, е обект на авторски права и права за разпространение на БИС и не може да бъде съхраняван, разпечатван, копиран, пренасян, включван в мрежа или повторно продаван по какъвто и да е начин, както изцяло, така и части от него. Стандартът в електронен формат е криптиран и снабден с надписа „ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЧЕТЕНЕ”, разположен по диагонал на всяка страница.