Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Заседание на работна група ISO/TC 228/WG 2/PG “Medical SPA” (Медицинско балнеолечение)

З**аседание на работна група** **ISO****/****TC** **228****/WG 2/PG “****M****edical** **SPA****” (Медицинско балнеолечение)**

В периода 15-16 септември 2008 г. се проведе заседание на една от работните групи към международния технически комитет ISO/TC 228 Туристически услуги” – WG 2/PG 2 “Medical Spa”, домакин на което беше испанският национален орган по стандартизация и сертификация (AENOR).

От българска страна участие взеха д-р Мария Стойчева от Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и д-р Силвия Паскалева – член на УС на Българската асоциация по балнеотуризъм, гр. Поморие - експерти, номинирани от БИС/ТК 92 “Балнеотуризъм”.

В заседанието на работната група са участвали и експерти, представители на националните органи по стандартизация на следните страни: Аржентина, Австрия, България, Канада, Чешка република, Чили, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Малайзия, Малта, Мароко, Португалия, Република Корея, Испания, Тайланд, Швеция, Великобритания, Турция, както и следните браншови организации - HOTREC, ESPA, ECOTRANS, IH&RA, NORMAPME.

В съответствие с предварително разпространения дневен ред на срещата са обсъждани различни въпроси, сред които термини и определения, включени в разработвания проект на стандарт. Отчитайки фактът, че България е страна с дългогодишна традиция в областта на балнеологията, участието на български експерти в разработването на проекти на стандарти в тази област е изключително важно. Балнеологията е наука в областта на използването на минералните води за балнеолечение и рехабилитация и е изграждана с години, провеждани са дългогодишни наблюдения и клинични експерименти в нашите балнеокурорти.

По мнение на българските експерти срещата e била полезна с оглед предоставената възможност за запознаване с насоките за развитие на дейността по стандартизация в областта на туристическите услуги, за обменяне на мнения и опит по професионални въпроси и получаване на изключително ценна информация за разработването на стандарти в тази област.