Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПСписание "БДС Компас"

Списание “БДС Компас” – издание за новостите в стандартизацията. Адресирано е към потребители, производители, органи за контрол, образователни институции и др. Темите от списанието засягат всички области на икономиката.

Хладилна техника

Бр. 3/2020 - Хладилна техника

В областта на хладилната техника стандартите са важни, защото те регламентират както техническите изисквания, така и тези по отношение на опазване на околната среда и безопасност. Представяме изключително важни европейски стандарти за изискванията при проектиране, производство, изграждане, монтиране, експлоатация, техническо поддържане, ремонт и обезвреждане на хладилни системи и уреди. Разказваме как се предоставят данни за работните характеристики от производителя и как се оформят принципните схеми на хладилните системи. Показваме какви са изискванията за компресори, вентили и съдове под налягане.

 

Стандартите и кризите

Бр. 2/ 2020 – Стандартите и кризите

Темата на този брой е за кризите и как стандартите помагат в тежки и непредвидими ситуации. Представяме стандарти, в които са дадени минималните изисквания за управление при извънредни ситуации в съвременния несигурен свят. Как се управлява рискът, как се осигурява сигурност на обществото и гражданите, непрекъснатост на доставките, киберсигурност и какви са изискванията за физическа защита като облекло, маски и ръкавици – за всичко това четете в този брой.

 

 

 

Бижутерия

Бр.1/2020 - Бижутерия

 

Темата на този брой е бижутерията, тъй като стандартизацията е един от важните инструменти, предпазващи от фалш и ментета. Представяме стандарти, които показват как се взимат проби, как се определя съдържанието на злато, сребро, платина и паладий в бижутерските сплави. Стандартите ни помагат и да разпознаем диамантите – представяме доброволни за прилагане насоки за индустрията за това как да се описват диаманти – обработени, синтетични, композитни и имитации.

Отоплителните системи

Бр.4/2019 - Отоплителни системи

Стандартите осигуряват комфорт при минусовите температури, а и показват как се изчислява потребената от нас енергия за отопление и топла вода. Представяме стандарти, които показват как да изпълняваме инструкциите за правилна и безопасна работа на отоплителния уред, как се проектират системи с топлоносител вода и термопомпи, как отчитат разпределителите и информация за кожухотръбните котли. 

Представяме серията европейски стандарти, които целят хармонизиране на международно ниво на методологията за оценка на енергийните характеристики на сгради.

Бои и лакове

Бр. 3/2019 г. Бои и лакове – качеството на боите и лаковете е задължително за уюта и естетиката във всяка сграда. Представяме как се вземат проби от бои, лакове и суровини за тях, методи за измерване на дебелината на покрития. Също и как би трябвало да се обработват дървени повърхности, външна зидария и бетон, как да се защити стоманата от корозия и какви са методите за оценяване на адхезията.

Представяме участието на БИС в проект, чиято цел е Европа да е лидер в развитието на технологиите.

Киберсигурността

Бр. 2/2019 Киберсигурността  

С всеки изминал ден технологиите стават все по-сложни, а компютърните пробиви и атаки - по-чести и по-смели. Представяме указания за управление на риска и методи за оценяване, изисквания за непрекъснатост на дейността. Показваме стандарти, които подробно описват добрата практика за управление на сигурността на информацията, както и какво се прави при възникване на инциденти. Представяме националната стратегия „Киберустойчива България 2020”, както и любопитни факти за предмети в ежедневието, които могат да бъдат обект на хакери.

Пътните превозни средства

Бр. 1/ 2019 г. - Пътните превозни средства

Без стандартите е невъзможно безопасното ни придвижване дори и на километър. Представяме как се идентифицира в световен мащаб производителя, какви са правилата за размери и шрифтове на табелите за регистрационни номера, как се определя мощността на двигателя, а също и какво означават символите, които информират за всяко изправно или неизправно действие. В броя са представени още стандарти за въздушни възглавници и за осигуряване на безопасност за децата.

Етеричните масла

Бр.4/2018 – Етеричните масла

Представяме важни стандарти, които определят как се характеризират етеричните масла, как се вземат проби, как се определя съдържанието на вода, правилата за опаковане и съхранение. И този брой доказва, че успехът е немислим без познаването и прилагането на стандартите във всяка една област.

Документи и архиви

Бр. 3/2018 г. - Документи и архиви

Темата на този брой е „Документи и архиви. Представяме стандарти, които помагат на всички организации, независимо от големината или естеството им на дейност, да създават и контролират документи в систематичен и подлежащ на проверка начин, определят принципи и изисквания относно софтуер, използван за създаването и управлението в дигитална среда. Показваме различни системи за идентификация на медийно съдържание, които се използват в цял свят като ISNI (за наименования), ISBN (за книги ), ISMN (за музикални издания). Стандартите определят как трябва да се съхраняват документи, установяват и общи правила при проектиране или трансформиране на хранилище, за защита от пожар, взлом, светлина, прах и всичко, което може да ги увреди.

Медицинските изделия

Бр. 2/2018 - Медицинските изделия

Стандартите за медицинските изделия са изключително важни, тъй като се грижат за живота, здравето и безопасността ни. В този брой представяме система за управление на качеството, специално за медицинските изделия, как се управляват рисковете, каква информация трябва да се предостави от производителя на медицински изделия, запознаваме със стандарти за линейки, медицински ръкавици за еднократна употреба, както и с добрата практика за клинично изпитване на медицински продукти върху хора.

Обработените кожи

Бр.1/2018 г. – Обработените кожи

В този брой на списание „БДС Компас“ представяме важни стандарти за обработените кожи – за произход, за избор на облекла, за тапицерия на мебелите у дома и в автомобила. Също и как се правят изпитвания, за да е устойчив цветът на вода, пране и пот. Експертът инж. Вержиния Грозданова разказва колко са важни стандартите за обработваните кожи и нейната препоръка е българските производители да участват в техническите комитети по стандартизация, за да бъдат в крак с времето.

Асансьорите

Бр. 4/2017 Асансьорите

В този брой разказваме как се конструират и монтират асансьорите, какви са правилата за изчисляване и изпитване на техните съставни части. Представяме стандарти, които разказват как се осигурява безопасност дори при бедствия като земетресение и пожар.

В отделна рубрика представяме стандарта, който пречи на корупцията. Той отразява добрата международна практика и е приложим е за всякакви организации, независимо от техния вид, предмет на дейност и големина.

Отоплението

Бр. 3/2017 Отоплението

Темата на този брой е отоплението. Показваме за какво предупреждават етикетите върху газовите бутилки и как трябва да се проверяват тези с втечнен въглеводороден газ. Представяме общите изисквания за безопасност на газовите готварски уреди, тези на твърдо гориво и на пелети. Експерти посочват колко са важни стандартите за отоплението, както и новите европейски правила за медицинските изделия.

Стъклото в строителството

Бр. 2/2017 г. Стъклото в строителството

Темата на този брой е стъклото в строителството. Представени са стандарти за стъкла с покритие – как се оценява съответствието на стъклопакетите, как се изпитва дълготрайността на огледалата, как стъклата спират шума от улицата и как не се огъват пред огъня. Разказваме и за важен международен стандарт, чието спазване гарантира добър и безопасен плаж.

Стандартите и сигурността

Бр.1/2017 г. Стандартите и сигурността

Живеем във все по-несигурен свят и отново стандартите се грижат за нашата безопасност. Представяме новата наредба за физическа сигурност на строежите, където голяма част от изискванията се позовават на конкретни стандарти.

Представяме важни стандарти в сферата на сигурността, които определят терминология, изисквания за системите за управление на сигурността, изисквания за реакция при инциденти, разказваме как се осигурява непрекъснатост на дейността и как се регламентират частните дейности за сигурност.

Управление на риска

Бр. 4 за 2016 г. „БДС Компас” – Управление на риска

Рискът дебне отвсякъде и нито една организация не е застрахована, без значение от големина, предмет на дейност, обхват или географско местоположение.

Представяме термните за управление на риска, как се идентифицира и анализира риска и след това как се определят начините за въздействие.

Представяме също указания за управление на риска за сигурността на информацията за всякакъв вид организации, както и новите акценти в директивата за електромагнитна съвместимост.

Качеството на водата

Темата е за качеството на водата и как стандартите помагат да опазим тази жизненоважна за всички ни течност. Представяме европейската екологична политика, както и важни стандарти като как се взимат проби от различни видове води, как се определя праг на мирис и на вкус, как се измерва рН и как се открива бактерията Salmonella spp.

И в този брой експертите са категорични, че без стандарти не можем. Защото те изграждат доверие.

Прозорците

Прозорците са „очите” на всеки дом. Представяме важни стандарти за прозорци и различни видове щори, които показват как се изчислява механична дълготрайност, и ни пазят от крадци и силен вятър.

Експерти отново разказват колко са важни стандартите за всяка една област.

Текстил

Почти всичко около нас, когато сме в закрити пространства, е текстил. Представяме международния стандарт ISO 105, който се състои от много части под общото заглавие Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета.

Експерти разказват колко са важни стандартите в тази област и споделят, че текстилът освен комфорт, може да причини и заболявания.

Представяме ANEC (European consumer voice in standardisation) – неправителствена организация, която се грижи да бъде чут гласът на потребителите в процесите на стандартизацията, както и десетгодишнината от Българския институт за стандартизация като публично-правна организация.

Пътищата през зимата

Пътищата през зимата – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Борбата със снежните стихии обхваща определяне на зони, посока на вятъра, изграждане на снегозащитни съоръжения и още много мероприятия, за да се придвижваме безопасно през зимата. Необходима е и сигурна пътноподдържаща техника, която отговаря на определени стандарти. Международен стандарт пък е важна част от глобалната стратегия за подобряване на безопасността на движението.

Представяме и бъдещият европейски стандарт за улично осветление, който ще е основа за местните власти как да определят консумацията на електрическа енергия.

Екодизайн

Екодизайнът цели да се вземат предвид всички възможни въздействия върху околната среда на даден продукт още от най-ранния етап на проектиране. Представяме две важни директиви – Директива 2009/125/ЕО за екодизайн и Директива 2010/30/ЕС за екоетикетиране.
Изчерпателно за информирания избор на потребителите за изпълнение на изискванията за екодизайн към продуктите разказва инж. Благовеста Шинева. Представяме стандарти, които посочват принципите за екоетикети и екодекларации.
Стандартите са и сигурен механизъм, който може да ни защити в дигиталното пространство.

Сигурност на обществото и на гражданите

Сигурността е изключително важна, а и е невъзможна без стандарти. Представяме важни стандарти за сигурността на обществото – терминология, изисквания, управление. Експерти за пореден път доказват, че съвременният живот е немислим без стандарти. Представяме новия комитет, който ще разработва стандарти, за да се въведе ред в надзора на опасни съоръжения. Разказваме и за опасностите в използването на солариумите, както и какви ща са новостите при преработване на ISO 31000 „Управление на риска”.

Стандартизация при отпадъци от електрическо и електронно оборудване и автомобили

Темата на този брой е дейността на един от най-новите технически комитети на БИС – ТК 103 „Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях”.
Представяме европейската директива, стандартите за маркировка, изисквания за третиране на подобни отпадъци, за рециклиране и оползотворяване.
Разказваме и за техническата спецификация на ISO, която влага ред в търговията със стоки втора употреба.

Стандартизация и наука

Стандартизация и наука е темата на списание „БДС Компас”. Стандартизацията обхваща всички иновативни сфери на живота и се грижи за обществения интерес. Европа обръща все повече внимание на синхрона между иновациите, научните изследвания и стандартизацията. Интегрираният подход между тях е заложен в много стратегически документи на Европейския съюз.
Представяме европейските препоръки за ползите от стандартизацията за научните изследвания и иновации, за научните организации и предприятията. Изтъкнати български учени споделят мнението, че интеграцията на стандартизацията с иновациите е път за повишаване на конкурентоспособността на икономиката в страните от ЕС. Безопасната Коледа и вкуснотиите на трапезата са друг акцент в този брой.

Стандартизация и сертификация

Стандартизация и сертификация е темата на този брой на списание „БДС Компас”. Един от сигурните начини да получим доказателство, че продуктите и услугите отговарят на изискванията, е сертификацията – когато оценяването на съответствието се извършва от независим орган.
Представяме важни стандарти за изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги, както и как се разработват и поддържат схеми за сертификация.
Експерти разказват за важността на стандартизацията и сертификацията, както и какви ще бъдат промените в новото издание на най-известния в света стандарт ISO 9001.

Образование и стандартизация

Образованието по стандартизация е темата на втория за тази година брой на списание „БДС Компас”. Това е изключително важно за просперитета на европейската икономика. Професионалното обучение и добрата информираност за стандартите и стандартизационната дейност почти липсват като установена практика или са фрагментарно представени в образователните системи на страните-членки на ЕС, а и у нас.
Създаването на информационни центрове във висшите училища е един от стратегическите приоритети на Българския институт за стандартизация. Експерти разказват за обучението по стандартизация преди и сега, за трудният преход към пазарна стандартизация, за учебните програми в някои български висши учебни заведения.
Представяме и стандарта, съдържащ указания процесите за управление на проектите на различни организации - БДС ISO 21500:2012 „Насоки за управление на проекти”.

Стандартизацията и малките и средните предприятия

МСП и стандартизацията е темата на първия за 2014 г. брой. Бизнес, който би трябвало да процъфтява, тъй като е гръбнакът не само на българската, но и на европейската икономика. Неслучайно напоследък фокусът на стандартизацията е насочен именно към тях, тъй като участието им е по-малко от желаното и съществува опасност стандартите да не отчитат изцяло потребностите и интересите им. Посочваме пречките, ограничаващи осведомеността и прилагането на стандартите, както и участието в процеса на стадартизацията; също и ползите, които са безспорни, въпреки че малкият бизнес често възприема стандартите като необходимо зло, а не като мощен инструмент за постигане на бизнес целите си. А подпомагането и поощряването на активното участие на МСП в дейността по стандартизация е оствава основен приоритет на Българския институт за стандартизация.

Банково дело

Светът отдавна вече е глобално село, а бариери за финансовите потоци няма. И както за всичко около нас, огромна роля имат стандартите в банковото дело. Запознаваме със стандарти като този за международния номер на банковата сметка (IBAN), представяме как се определя структурата на трибуквения код и на еквивалентен трицифров код за представяне на валута и парични средства (BIC), как се гарантира универсална схема на съобщения във финансовата индустрия и кодовете на ценните книжа.
Поставяме във фокуса и Стратегията за развитие на стандартизационната система в България и на Българския институт за стандартизация за периода 2014 – 2017 г.
Разказваме как се оценява съответствието на фойерверките – съвременните бъдници, без които не минават коледните и новогодишни празници.

Обувките

Обувките предпазват краката ни, а това е невъзможно без стандарти. Представяме стандарта-речник, който съдържа всички основни определения.
Представяме и стандартизационни документи, които показват как се измерва устойчивостта на размерите на ходилата, как се изпитват шевове и ципове и как се закрепват дамски токчета.
В рубриката „Оценяване на съответствието” акцентът е безопасността на детските играчки.
Представяме изменението към един от най-новите национални стандарти - БДС 15-2010 „Българско бяло саламурено сирене”.
Всяка година на 14 октомври стандартизационната общност отбелязва Световния ден на стандартизацията, чието мото тази година е „Международните стандарти - мощен инструмент за създаване на положителни промени”.

Ученически пособия

В този брой представяме стандарти, важни за учениците. Без стандарти всеки ще пише на различни тетрадки, ще рисува на различни листове и ще чертае на различни дъски. Показваме как се гарантират удобните ученически мебели, безвредните бои за рисуване с пръсти, безопасните опити на малките химици.

Експерти разказват за цифровизацията, за личните предпазни средста и за устойчивото строителство.

Статистика

Темата на този брой на списание „БДС Компас” е статистиката. Представяме интересни и любопитни факти от историята на тази важна аналитична област. Представяме международния стандарт ISO 3534 „Статистика. Речник и означения”, който помага да се избегнат неяснотите и двусмислията. Разказваме и как се взимат извадки по качествени признаци съгласно стандарта ISO 2859. Запознаваме и със стандарта за преводачески услуги като средство за оценяване на преводаческите агенции. Информираме също своите читатели за един успешен проект за важността на малките и средните предприятия и участието им в процеса по стандартизация. Експерти както винаги убеждават колко са важни стандартите във всяка човешка дейност.

Културното наследство

Опазване на културното наследство – темата на списание „БДС Компас” Акцентът е върху стандарти, които помагат за съхраняването на уникални ценности за бъдещите поколения – представяме основните термини в сферата на консервацията и реставрацията, как се измерва температурата на въздуха и на повърхностите, как се измерва цветът, как се опаковат културни ценности за целите на транспортирането. Експерти отново споделят за огромната роля на стандартите в различни сфери – културно наследство, устойчиво строителство, безопасност на асансьори. Представяме уникалната професия стандартизатор чрез поглед отвъртре, както и новия регламент за европейска стандартизация.

Ергономия

Темата на този брой е ергономията – представяме стандарти, които определят как трябва да се проектират машини за ръчна работа, какви са препоръчителните граници за усилия, как се оценяват позите и движенията по време на работа, как се измерва психическото напрежение. Показваме стандарти в областта на ергономията при работа с нови технологии.
Експерти отново споделят колко са важни стандартите във всяка дейност.
В първия за 2013 г. брой запознаваме и с новия национален стандарт за кадмий, акцентираме и върху оценяването на съответствието на строителни продукти и новите стандарти за устойчиво развитие в строителството.

Козметични продукти

Този брой на списание „БДС Компас” е за козметичните продукти. Представяме стандарти, които помагат на производителите да са сигурни, че те не съдържат вредни микроорганизми и няма да навредят на потребителите, как се оценява антимикробната защита на продуктите, каква е добрата производствена практика.
Педставяме нов и важен стандарт, свързан с управлението на устойчивите събития, разказваме и как се осигурява сигурността на информацията при телекомуникациите.
Експерти отново споделят как стандартите правят нашето съществуване здравословно, безопасно и по-добро.

Отпадъците

Темата на този брой на списание „БДС Компас” е за отпадъците. Международните стандарти съдържат най-добрите в световен мащаб практики, които могат да се използват за измерване, сравняване и повишаване на ефикасността и намаляване на отпадъците.
Представяме важни стандарти за терминологията, свързани с материалите и управлението на отпадъците, как се взимат проби и се подготвят за лабораторни изследвания. Разказваме и за принципите на екоетикетите и как да изхвърляме разделно отпадъците.
Представяме стандарта БДС EN ISO 9004, който помага на всяка организация да постигне дълготраен успех. Експерти с опит отново увлекателно разказват за интересния свят на стандартите.

Безопасност на машините

Темата на този брой на списание „БДС Компас” е безопасността на машините. Представяме Машинната директива (2006/42/ЕС), която определя съществените изисквания от общ характер за безопасност и опазване на здравето.
Представяме и европейските хармонизирани стандарти в областта на Машинната директива. Показваме изискванията относно сигурността на информацията, съдържащи се в БДС ISO IEC 27001, както и ролята на стандартите за малките и средни предприятия в европейски страни.
Експерти отново споделят за своя опит и разказват за огромното значение на стандартизацията, без която ще цари анархия в икономиката.

Туризъм

Темата на третия брой на списание „БДС Компас” е туризъм.
В разгара на летния туристически сезон представяме важни стандарти в туризма – за обща терминология, обучение на екскурзоводи, водолазни услуги, пътувания за изучаване на чужд език.
Представяме и БДС EN 31010, който разкрива кои са най-подходящите методи за оценяване на риска за дадена организация и ситуация. Експерти разказват за значението на стандартите, а огромната им роля за устойчивата икономика бе отново потвърдена на генералните асамблеи на CEN и CENELEC, както и на първата среща по стандартизация на високо ниво. Акцентираме и на домакинството на БИС на този най-авторитетен форум за европейската стандартизация.

Енергийното управление

Управлението на енергията е една от приоритетните области за разработване и популяризиране на международните и европейски стандарти. Нито една организация не може да контролира цените на енергията, но може да подобри енергийното управление и да докаже отговорната си политика чрез прилагането на стандартите.
Представяме ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане”, както и други стандарти, които помагат за по-добро управление на енергията.
Разказваме за БДС ISO 10002, който показва как се обработват рекламациите, както и за разработването на нови стандарти за излезли от употреба гуми. Експерти отново разказват за голямата роля на стандартите и стандартизацията във всички области на икономиката.

Услугите

Темата на първия брой за 2012 г. на списание „БДС Компас” е за услугите, тъй като напоследък стандартизацията насочва фокуса си върху тях, а стандарти вече се разработват в много области. Представяме стандарти за преводачески, пощенски, брокерски и погребални услуги, за центрове за обслужване на клиенти, както и проект на стандарт в сферата на естетичната хирургия.

Експерти отново увлекателно разказват за необятния свят на стандартизацията.

Безопасната Коледа

В този брой ще прочетете как стандартите способстват за безопасни празници и делници. Разказваме за стандарти за фойерверки, детски играчки и свещи.
Представяме OHSAS 18001 и OHSAS 18002, международно признатата поредица от документи за системи за управление на здравето и безопасността при работа.
Експерти споделят опита си за ролята на стандартите и как доброволното им прилагане е тест за зрелостта на обществото.

Електроуредите

Един от фокусите на европейската стандартизация е безопасността на битовите електрически уреди и потреблението на енергия.
Разказваме за европейските директиви в тази област, дейността на нашия технически комитет, кои са стандартите в процес на разработване, енергийната ефективност на електроуредите.
Ще разберете как външните топлоизолационни комбинирани системи намаляват разходите за енергия.
Експерти разказват за огромното значение на стандартите за един по-добър и по-безопасен свят и са гарант за постигане на доверие в глобален мащаб.

Социалната отговорност

Социалната отговорност е темата на новия брой на списание „БДС Компас”. Това не е просто модерен термин, а начин на живот с грижа за бъдещето.
Представяме ви стандарта ISO 26000, който е вашият помощник да спечелите признанието „социално отговорна фирма”. Експерти разказват как се стигна до появата му и значението да бъдеш социално отговорен.
Представяме БДС EN ISO/IEC 17021:2011, в който се посочват изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Ще прочетете и за системата за управление на безопасността на хранителните продукти – 22000. Експерти разказват за огромната роля на стандартите и уникалната професия стандратизатор.

Нефтът – черното злато

Нефтът е най-употребяваният енергиен ресурс на планета. В този брой ще прочетете за речника на нефтената промишленост, стандарти за безоловния бензин и дизела.
Представяме европейския стандарт за енергийно управление 16001, както и серията стандарти 14000, която се приема в цял свят като крайъгълен камък на управлението на околната среда.
Експерти разказват за ролята на стандартите в бизнеса и уникалната професия стандартизатор.

Ползата от стандартите

Ползата от стандартите е темата на този брой, защото мнозина не са наясно какво представляват, как се създават и за какво служат.
БИС е националният орган за стандартизация в България и вече пет години се стреми да обедини интереса на цялото общество. С езика на стандартите, на който говорят всички.
Ще ви разкажем как стандартите премахват държавните и културните граници, тъй като свалят бариерите в търговията, насърчават иновациите и инвестициите.
Ще прочетете как активното членство в БИС е от огромна полза както за производителите, така и за българската икономика като цяло.
Разказваме ви за системите за управление на качеството, за стандарта за управление на риска, за СЕ маркировката и още любопитни неща от света на стандартизацията.

Пътнически транспорт

Първи брой 2011 година – темата на първия он лайн брой е за пътническия транспорт, въпреки че, както и повечето области на стандартизацията, материята е необятна. В новия си вид списанието не се фокусира само върху една тема, но и върху актуални стандарти като тези за социалната отговорност, и серията за системи за управление на сигурността. Ще прочетете и експертни текстове за значението на стандартите и професията стандартизатор.
Можете да разгледате и прочетете списанието безплатно.

Храни

Брой 11–12 – Тази година мина под знака на стандартите за храни, затова и за последния, обединен брой избрахме тази тема. Информацията е необятна и не може да се обхване в едно списание. Ще прочетете защо прилагането на съвременни стандарти е важно условие за подобряване качеството на храните. Подбрали сме актуални теми като казусът "Стара планина", основните изисквания към готовите млечни продукти и други важни стандарти за храни.

Бетон и разтвори

Десетият брой разкрива света на бетона – основен конструктивен материал в нашето строителство. Стандартите в строителния сектор не могат да се изчерпят в едно списание. В този брой са представени европейските регламенти, новите нормативни документи за бетона и важността на стандартите за този строителен материал. Списание "БДС Компас" е вашият пътеводител в пъстрия свят на строителните материали.

Лични предпазни средства

Деветият брой е посветен на личните предпазни средства, които са задължителен елемент от облеклото на хората, извършващи специфични дейности. Те трябва да осигуряват надеждна защита на човешкото тяло от различни вредни и опасни производствени фактори. Темата е представена през погледа на различни специалисти в съответната област. Представени са и важни стандарти за лични предпазни средства – за индивидуална защита на очите, каски за промишлеността, защитно облекло и др.

Информационни и комуникационни технологии

Брой 7-8 за 2010 г. – Последният издаден брой на списание "БДС Компас" обединява дейността на два технически комитета към Българския институт за стандартизация - ТК 57 "Информационни и комуникационни технологии" и ТК 47 "Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения". На 32 страници разказваме как новите информационни и комуникационни технологии доведоха до бързи промени в начина ни живот и ролята на стандартите в динамично променящия се свят. За сигурността на информацията, цифровата телевизия, мобилните телефони и други технологии ще прочетете в новия брой на списание "БДС Компас".

Пожаробезопасност

Шести брой - 2010 г. – темата на шестия брой е "Пожаробезопасност". Според легендите човекът е завладял огъня въпреки волята на боговете. Някога искрите са били страховита стихия или ценен дар от небесата. Контролираното използване на огъня е сред първите велики постижения на човечеството. Но когато огънят излезе извън контрол се превръща в стихия, изгаряща всичко по пътя си. Разказваме ви как стандартите ни помагат да се защитим от огнената стихия. Те ни известяват за предстоящата опасност и спасяват животи, имущество и природата. Стандартите за пожаробезопасност осигуряват безопасността на всички нас.

Светът на мебелите

Пети брой - 2010 г. – темата на петия брой е "Светът на мебелите". Посветили сме този брой на мебелите и мебелната промишленост, не само защото темата е интересна и полезна, а и поради факта, че производството на мебели у нас е сред индустриите с традиции. Мебелите се изработват от различни материали и имат широко приложение – за офиса, за дома, за градината или вилата. Ще се уверите, че стандартите са тези, които съдействат за това мебелите да бъдат удобни и безопасни. Защото освен да бъдат красиви, е необходимо те да отговарят на определени технически изисквания, което гарантира безопасността на всички нас като потребители.

Пощенски услуги

Четвърти брой - 2010 г. – темата на четвъртия брой е пощенски услуги. Експертите увлекателно разказват какви са възможностите и предизвикателствата пред пощенската реформа в Европейския съюз. Чрез пълното отваряне на пазара се очакват повече иновации, по-добро качество на услугите и по-голяма ефективност. Ще прочетете как стандартите помагат да се измери времето за пренасяне на големи пощенски пратки. Разказваме ви и за любопитни стандарти в нашето ежедневие, тъй като всички изпращаме пълни колети на любими хора в цял свят.

Спорт и свободно време

Трети брой - 2010 г. – темата на третия брой е спорт и свободно време. Експерти разказват за значението на стандартите в спорта и правят преглед на стандартизацията от възникването й като дейност в България до днес. Министърът на физическото възпитание и спорта доц. Свилен Нейков разказва за проблемите в нормативната уредба, масовия спорт и високите спортни постижения. Посочваме ви за стандарти, които ни помагат да се насладим пълноценно на спортния празник. В списанието ще прочетете и как да разберем дали басейните и спортните уреди са безопасни за нас. Списание „БДС Компас” е вашия пътеводител в света на стандартизацията и ви представя важни стандарти от нашето ежедневие. Даваме ви и съвети как да изберете подходящите спортни обувки.

Хартия и опаковки

Втори брой - 2010 г. – темата на втория брой е хартия и опаковки. На страниците на списанието експерти увлекателно разказват за историята на хартията и опаковките, за видовете хартия и приложенията й. Представени са основните суровини за производството на хартия, както и какъв е световният опит с рециклирането на тази толкова ценна суровина. „БДС Компас” е вашият пътеводител в света на стандартизацията и ще ви разкаже за важни стандарти от интересния свят на хартията.

Енергийна ефективност

Първи брой - 2010 г. – темата на първия брой е енергийната ефективност. Акцентът е върху електроуредите. На страниците на списанието може да се намери интересна информация за европейското и националното законодателство в тази област, представени са международни и европейски стандарти за управлението на енергията, засегнат е и въпросът за енергийната ефективност на сградите, дадени са съвети към потребителите за спестяване на енергия.

Безопасност на детските играчки

Четвърти брой – темата на четвъртия брой е безопасност на детските играчки. Акцентите в списанието са върху европейската политика по отношение на безопасността на играчките и защитата на потребителите, задълженията на производителите и вносителите на играчки, стандартите за безопасност на детски играчки. Дадени са и съвети на какво да се обръща внимание при покупката на играчки.

Еврокодовете - норми за проектиране на строителни конструкции

Трети брой – темата е свързана с Еврокодовете – нормите за проектиране на строителни конструкции, представено е тяхното прилагане в Европа и в България. Фокусът е поставен върху устойчивото развитие в строителството, представен е и LEED - американският сертификат за зелено строителство.
Отговори на викторината от бр. 3
Въпрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Отговор
не
не
не
да
да
да
не
да
не
не
не
не
да
не
да

Оценяване на съответствието

Втори брой – темата на втория брой е оценяване на съответствието. Акцентът е върху изискванията на законодателството; представени са основните положения, свързани с оценяване на съответствието, дадени са препоръки и съвети към производителите и потребителите.

Храни и опаковки

Сигнален (първи брой) – излязъл от печат през месец юли 2009 г. Посветен е на безопасността на хранителните продукти. Темата е разгледана от различни аспекти – законодателни изисквания към храните и опаковките за храни, представена е и гледната точка на производители, дадени са и практически съвети към потребителите.