Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите”

Предлаганата колекция „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите” е продължение на колекцията стандарти за управление на човешките ресурси от 2020 г. Тя има за цел не само да акцентира върху подобряването на процесите по подбор на персонал, но и се фокусира върху аспекти като анализ на външния и вътрешния човешки капитал, оценка на компетентността и развитието на персонала, начините за измерване на професионалното здраве и безопасността при работа, разработването на система за управление на знанията по изискванията на конкретния стандарт. Най-важният актив за всяка компания е нейният персонал - всяка организация, която поставя служителите си в основата на своята оперативна дейност, притежава рецептата за успех. Проучвания показват, че отдел „Човешки ресурси” с високоефективно управление и процеси за подбор на персонал е пряко свързан с по-високите икономически резултати на компанията.

Новата колекция е достъпна онлайн и включва следните стандарти и стандартизационни документи:
- БДС ISO 30408:2016 (на англ. език) - Управление на човешки ресурси. Общи указания за управление на човешките ресурси
- БДС ISO 30414:2019 (на англ. език) - Управление на човешки ресурси. Насоки за анализ и оценка на човешкия капитал, вътрешен и външен (ISO 30414:2018)
- БДС ISO 30401:2018 (на бълг. език) - Системи за управление на знанията. Изисквания (ISO 30401:2018)
- БДС ISO 10015:2020 (на бълг. език) - Управление на качеството. Указания за управление на компетентността и развитие на персонала (ISO 10015:2019)
- СД ISO/TS 24179:2020 (на англ. език) -Управление на човешките ресурси. Показатели за измерване на професионалното здраве и безопасност (ISO/TS 24179:2020)

Цената на колекцията е 174 лв. с ДДС, като отстъпката е 40 % в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Колекцията е предназначена за:
✓ всички организации независимо от големината и вида им, с различен предмет на дейност, които се стремят към подобряване на процесите по подбор на персонал;
✓ специалисти по човешки ресурси;
✓ академични специалисти и студенти;
✓ разработващите подобни свързани стандарти;
✓ синдикати и други представители на работници и работодатели;
✓ други, които се интересуват от професията по управление на човешките ресурси.

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите”