Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет Насоки за разследване на потребителски инциденти

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет

Насоки за разследване на потребителски инциденти

Предложението за създаване на нов технически комитет Насоки за разследване на потребителски инциденти е направено от COPOLCO и се планира секретариатът да бъде поддържан от Националната организация по стандартизация на Япония (JISC).

Обхват – разработване на международен стандарт с насоки за предоставяне на общ подход при разследването на потребителски инциденти. Целта е този стандарт да бъде полезен за лица, групи, комитети или организации от всякакъв тип, които разследват потребителски инциденти, а именно частни, обществени и организации с нестопанска цел, независимо от тяхната големина.

Цел и обосновка на предложението

Потребителските инциденти са тези, при които потребителите претърпяват физическо нараняване или смърт в процеса на използване на продукти, услуги, съоръжения или свързани с тях неща. Разследването на потребителски инциденти има за цел да бъде предотвратено тяхното повтаряне и да се съдейства за безопасност на потребителите. Съществуват Наръчници за инциденти/аварии и указания, описващи методите на разследване, при въздухоплавателни, професионални и медицински инциденти. Въпреки че тези области са различни, общото между тях е, че те имат за цел да разследват първопричината и допринасящите за инцидента фактори, което води до предложения за предотвратяване на рецидиви, а не целят идентифициране на отговорност за инцидентите. Предисторията на разработването на методи за разследване на инциденти в областта на въздухоплаването или безопасността на работното място, е свързана с това, че те са полезни за по-ефективно предотвратяване на рецидивите.

Понастоящем не съществуват стандарти на ISO относно произшествия, които причиняват наранявания на потребителите при използване и прилагане на продукт и услуги, в които да се разглежда разследването на злополуки с цел предотвратяване на повторение на подобни произшествия и за повишаване безопасността на хората и живота на потребителите.

Потенциални заинтересовани страни: представители на промишлеността и търговията, малки и средни предприятия, правителствени органи, потребители, социални организации, академични и изследователски организации, фирми, прилагащи стандарти, неправителствени организации и др.

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация, членовете на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 20.04.2020 г. на електронната поща на Десислава Гуленова: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 581.

Повече информация тук