Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за нова работна тема „Указания за реклама и маркетинг, засягащи деца“

Обхват
Предлаганият стандарт ще предостави принципи и насоки за най-добри практики в областта на рекламата и маркетинга за защита на деца на различни възрасти и етапи на развитие от вреди и за насърчаване на техния здравословен физически и психологически растеж.

Цел и обосновка на предложението
За да се защитят всички деца под 18-годишна възраст, както е определено в Конвенцията на ООН за правата на детето, от неблагоприятните въздействия на всички форми на реклама и маркетинг, и да се насърчи техният здравословен физически и психологически растеж, е необходим спешно практически набор от принципи, изчерпателни и международно признати, които ефективно да допълват съществуващите насоки, поради причините, посочени по-долу.

Директният и индиректен маркетинг и реклама на различни платформи са достъпни за деца, което ги прави уязвими от сериозни неблагоприятни въздействия, включително подвеждащи рекламни твърдения, нелоялни предложения за сделки, нарушения на поверителността и изрази на дискриминация и насилие. Маркетингът и рекламата, засягащи децата, включват разнообразни продукти като храни и напитки, играчки, игри и приложения, учебни материали, модни стоки и козметика. Децата са неопитни потребители и имат ограничени възможности да разберат същността на маркетинговите и рекламни дейности и не могат да правят подходящи преценки/избори и да се защитят. Рекламата и маркетингът, които се възползват от уязвимостта на децата, могат да повлияят отрицателно на тяхното развитие, особено на здравето, и на възприятията за оценяване на ценностите и отношенията с родители и приятели.

Безопасното и здравословно развитие на децата е от полза за цялото общество. Много рекламодатели и маркетолози се стремят да бъдат отговорни по отношение на децата, особено в условията на дигиталната ера, но в определени ситуации може да им липсват насоки за това кое е приемливо или се очаква да отговори най-добре на интереса на децата.

Предлаганият документ ще предостави изчерпателни насоки относно очакванията на рекламодатели и търговци и ще допринесе за постигане на обществени ползи.

Потенциални заинтересовани страни
Потенциални заинтересовани страни са: големи организации от секторите на промишлеността и търговията, малки и средни предприятия, правителство, потребители, академични и изследователски органи, неправителствени организации.

В случай на национален интерес БИС може да одобри предлаганата нова работна тема. Ако тя бъде приета от националните органи по стандартизация - членове на ISO, България може да участва активно в разработването на новия стандарт.

Становища относно предложението може да се изпращат до 25.06.2021 на Петър Лозев, на електронна поща: petar.lozev@bds-bg.org, тел: +359 2 81 74 539.

За повече информация тук: