Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

ISO 22000:2018 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Практическо ръководство

ISO съвместно с Организацията на ООН за индустриално развитие (UNIDO) публикуваха Практическо ръководство, което да подпомогне прилагането на ISO 22000:2018 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти.

Поддържането на безопасността на храните обединява усилията на всеки участник във веригата за производство на храни, от фермата до масата. Това означава, че всички трябва да говорят на един език и да спазват едни и същи правила. ISO 22000 е международно съгласуван еталон в хранителната индустрия, а публикуваното ново ръководство помага на ползвателите да се възползват максимално от стандарта.

ISO 22000:2018 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Практическо ръководство предоставя задълбочена и практическа информация, за да помага на организациите по-ефективно да внедрят система за управление на безопасността на хранителните продукти в съответствие с ISO 22000:2018. Наличието на такава система може да донесе огромни ползи за всяка организация, занимаваща се с производство на храни, тъй като може да помогне за намаляване на риска от замърсяване и вреда за крайния потребител. Внедряването й обаче невинаги е лесна задача и може да изисква значителни усилия и време.

Това ръководство е създадено, за да подпомогне хранителния сектор да се подготви по-добре за прилагане на система за управление на безопасността на хранителните продукти в съответствие с изискванията на ISO 22000:2018, като направлява организациите през различните задачи, и по този начин прави процеса по-плавен и ефективен.

ISO 22000:2018 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Практическото ръководство съдържа информация и за процеса на сертификация, която ще бъде полезна за всяка организация, която иска да придобие сертификат или иска да научи повече за процеса на сертификация по ISO 22000.

Ръководството може да бъде закупено от БИС.
Цената на изданието е 96 лв. с ДДС. Предлага се в pdf формат онлайн и на CD, на английски език.

Клиентите, закупили БДС EN ISO 22000:2018, ползват 10 % отстъпка от цената на ръководството.

ISO 22000:2018 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Практическо ръководство

ТК-32 още