Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Международни

В днешните дни на глобализация основната роля се пада на международните стандарти като средство за достъп до пазарите. Достатъчно е да споменем мотото на Международната организация за стандартизация ISO – „Един стандарт, едно изпитване, достъп навсякъде”.

Приблизително 30 % от стандартите на CEN са идентично въведени международни, както и 80 % от стандартите на CENELEC, което подчертава важната роля на международните стандарти за глобалната търговия.

image/jpeg ISO
Международна организация за стандартизация www.iso.org е световно обединение на национални органи по стандартизация. Основана е през 1947 г. със седалище Женева. Разработва стандарти от всички области без електротехническата. Главна цел на ISO е да съдейства за развитието на стандартизацията и свързаните с нея области с цел подпомагане на търговския обмен със стоки и услуги, както и за укрепване на сътрудничеството в сферата на интелектуалната, научната, техническата и икономическата дейност. Членове на ISO са 164 страни, като пълноправните членове имат право да участват в работата на техническите комитети. Дейността се ръководи от Генерална асамблея.

image/gif IEC
Международна електротехническа комисия www.iec.ch – разработва стандарти в областта на електротехниката, електрониката и свързаните с тях технологии. Основана е през 1906 г.

image/jpeg ITU
Международен съюз по телекомуникации www.itu.int – водеща организация към ООН в областта на информационните и комуникационните технологии. Осъществява координация на съвместното използване на радиочестотния спектър, съдейства за международното сътрудничества при разпределение на позициите на геостационарната орбита, разработва международни стандарти, които осигуряват безпрепятствено взаимодействие в широк диапазон на радиочестотния спектър.