Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Годишна среща на Координационната група на CEN/TC 250 “Еврокодове”

**Годишна среща на Координационната група на** **CEN****/****TC** **250 “Еврокодове”**

По покана на Българския институт за стандартизация и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) на 20 и 21 септември 2007 г. в София в “Бест Уестерн Сити Хотел” се проведе 33-ата годишна среща на Координационната група на европейския технически комитет по стандартизация CEN/TC 250 “Еврокодове”. Еврокодовете са европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции. CEN/TC 250 включва девет подкомитета за деветте Еврокода и два “хоризонтални” подкомитета за проектиране на мостове и проектиране на конструкциите срещу въздействие от пожар. Координационната група се състои от председателите на подкомитетите и на работните групи на CEN/TC 250 по отделните Еврокодове. На срещата в София присъстваха много изтъкнати учени от цяла Европа, сред които проф. Жан-Арман Калгаро, председател на CEN/TC 250, Малкълм Грийнли от Британския институт по стандартизация, секретар на CEN/TC 250.

Съгласно дневния ред на обсъждане се подложиха основни въпроси от дейността на CEN/TC 250, например развитие на еврокодовете, като се очерта философията за постигане на крайните цели на CEN/TC 250. Коментира се и проблемът по въвеждане на два нови еврокода - Еврокод за оценяване на съществуващи конструкции и Еврокод за проектиране на конструкции от полимери и стъкло,обсъди се прилагането на Еврокодовете – национални приложения и периоди на паралелно действие с националните норми за проектиране на строителни конструкции; взаимодействието с техническите комитети на CEN, които издават стандарти за строителни продукти като CEN/TC 124 “Дървени конструкции”, CEN/TC 125 “Зидарии”, CEN/TC 127 “Противопожарна сигурност в сгради”, CEN/TC 229 “Готови стоманобетонни продукти”, CEN/TC 129 “Стъкло в строителството”, CEN/TC 340 “Антисеизмични устройства”, както и с Европейската организация за технически одобрения (ЕОТА);

В срещата взеха участие и членове на българския технически комитет БИС/ТК 56 "Проектиране на строителни конструкции" - проф. Любчо Венков, проф. Петър Сотиров, проф. Никола Игнатиев, проф. Димитър Даков, проф. Трифон Германов, проф. Коста Делев, проф. Георги Благоев и доц. Борислав Белев. Проф. Игнатиев представи накратко дейността на българския БИС/ТК 56. От името на ръководството на БИС приветствие поднесе Ирен Дабижева – секретар на БИС/ТК 56.

Едновременно със срещата се проведе съпътстващ семинар, организиран от КИИП – София, който премина при огромен интерес. В него се включиха много заинтересовани от тематиката проектанти и конструктори. Присъстващите оцениха високо изключителната възможност да чуят “бащите на Еврокодовете” и да контактуват с тях.

След приключване на годишната среща и на семинара се наложи всеобщото мнение, че провеждането на подобно мероприятие е от взаимна полза както за българските проектанти, така и за лекторите, които останаха впечатлени от интелигентната и компетентна българска аудитория и от отличната организация от страна на домакините.

![Moment ot zasedanieto](http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/Evrokodove.JPG) **Момент от заседанието на Координационната група на CEN****/TC** **250 “Еврокодове”**