Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Годишна среща на европейски технически комитет в България

Годишна среща на европейски технически комитет в България

За първи път след като България се присъедини към Европейския съюз, а българският национален орган по стандартизация БИС стана пълноправен член на европейските организации CEN и CENELEC, страната ни бe домакин на годишна среща на един от европейските техническите комитети по стандартизация CEN/ТC 165 Wastewater Engineering (Съоръжения и технологии за отпадъчни води). Срещата се проведе в дните от 18-20 април в курортния комплекс “Св. Константин и Елена”. Европейският технически комитет 165 е създаден през 1989 г. и досега чрез него са разработени над 100 стандарта, които регламентират събирането, транспортирането, пречистването на отпадъчните води, нормите за проектиране на съоръженията, както и изискванията към тях и отделните им елементи. Тези стандарти имат пряко отношение както за опазване на живота и здравето на хората, така и за опазване на околната среда. С прилагането на тези стандарти българските производители са по-конкурентоспособни, което ги прави добре приети на европейския пазар. На срещата присъстваха водещи експерти от страните - членки на ЕС. От българска страна участва делегация от експерти от националния огледален технически комитет по стандартизация при БИС - ТК 83 Водоснабдяване и канализация. Председателят на CEN/TC 165 проф. д-р Ролф Пехер приветства приемането на България и на Българския институт за стандартизация в европейското семейство. В изказването си изпълнителният директор на БИС Мая Станева отбеляза, че Българският институт за стандартизация полага всички усилия за активно участие на опитни и компетентни експерти в разработването на общите европейски правила и норми.