Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-35

Строителни конструкции и елементи

Активен

Подкомитет

Цветелин Захариев

+359 2 817 4513

tsvetelin.zahariev@bds-bg.org

Строителство

Обект и област на приложение

Стандарти от следните области: - Стълбове за осветление и стойки за осветителни тела; - Комини; - Окачени тавани; - Свободно стоящи индустриални комини; - Предотвратяване на престъпления при планиране и проектиране на сгради; - Антисеизмични устройства; - Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества; - Опънати тавани; - Инженерни консултантски услуги; - Общи изисквания към услугите, свързани с експертизи.

Факти и цифри

30

Нови проекти

133

Публикувани стандарти

0

Срещи

1

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 50

Стълбове за осветление и стойки за осветителни тела


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 50

Стълбове за осветление и стойки за осветителни тела


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 166

Комини


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 166

Комини


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 277

Окачени тавани


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 277

Окачени тавани


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 297

Свободно стоящи индустриални комини


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 297

Свободно стоящи индустриални комини


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 325

Предотвратяване на престъпления при планиране и проектиране на сгради


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 325

Предотвратяване на престъпления при планиране и проектиране на сгради


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS B99

Строителство и строителни конструкции - неопределено


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS B99

Строителство и строителни конструкции - неопределено


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 340

Антисеизмични устройства


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 340

Антисеизмични устройства


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 351

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 351

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 357

Опънати тавани


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 357

Опънати тавани


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 395

Инженерни консултантски услуги


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 395

Инженерни консултантски услуги


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 11

Достъпност в строителната среда


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 11

Достъпност в строителната среда


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 166/SC 2


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 166/SC 2


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 11

Достъпност в строителната среда


Източник: CENELEC
Активен член

CEN/CLC/JTC 11

Достъпност в строителната среда


Източник: CENELEC

Активен член