Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0

Области на стандартизация без покритие от конкретен БИС/ТК

Обект и област на приложение

Факти и цифри

0

Нови проекти

16

Публикувани стандарти

0

Срещи

10

Членове

Услуги и в различни сфери. Географска информатика Активен

Земни работи; Строителни лагери; Специални геотехнически строителни работи Активен

Геотермални и водни сондажи Активен

Хипербарни камери; Механични продукти. Методология за екодизайн Активен

Методи за анализ на алергени, кинематография, кинематографични произведения, химия (органични съединения), печатна електроника, цифрово съхранение на кинематографични произведения Активен

Пестициди. Реактиви Активен

Безопасност на специални машини Активен

Технология на развлекателните дейности. Оборудване, техническо инсталиране на оборудването и машини, използвани на сцени и други площи в увеселителната/развлекателната индустрия Активен

Продукти, свързани с енергопотребление. Аспекти на ефективността на материалите при Екодизайн Активен

Стълби Активен

Химични дезинфектанти и антисептици; Свещи за бита Активен

Безопасност на ръчно държани машини и машини за обработка на повърхнини; инструменти за обработка чрез рязане и ръчни инструменти; управление на въздушния транспорт; цилиндрични спирални пружини; Високоскоростни транспортни системи Активен

Колела и ролки. Товарни единици за комбиниран транспорт и обезопасяване на товари Активен

Космическо пространство; Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства Активен

Електростатика. Електрозаваряване Активен

Стандартизация в морското стопанство Активен

Магнитни компоненти, оптична радиационна безопасност и лазери, свръхпроводимост, ултразвук Активен

Електронни елементи и електронни устройства Активен

Силова електроника, механични конструкции за електронни съоръжения, авиационна и космическа техника Активен

Измерване на промишлени процеси, управление, автоматизация Активен

Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти, изработени от метал; Добавъчно производство Активен

Маркировка и идентификация, степени на защита Разпуснат

Стандарти в сектор услуги Активен

Oрганични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса. Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения. Природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ. Активен

Пробки, прокатно оборудване, пломби Разпуснат

Стандарти в сектор услуги Разпуснат

Индустриално оборудване за разбъркване и смесване Активен

Специализиран сервиз на слухови апарати. Биопродукти. Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS) Активен

Хранителни добавки и диетични продукти Неактивен

Филтриране в интернет съдържание Разпуснат

Фотокатализа Активен

Строителни конструкции и елементи Активен

Авиационна и космическа техника Активен