Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Предложение на CEN-CENELEC за създаване на нов съвместен технически комитет CEN-CENELEC/JTC „Изкуствен интелект“

Националният орган за стандартизация на Дания (DS) направи предложение до CCMC за създаване на нов съвместен технически комитет (CEN-CLC/JTC) с наименование Изкуствен интелект (ИИ) (Artificial Intelligence).

Обхват: Разработване на стандарти в областта на изкуствения интелект (ИИ) и свързаните с това данни, както и насоки за други технически комитети, занимаващи се с изкуствен интелект.
JTC ще разработва стандарти, които да отговорят на потребностите на европейския пазар и на обществото, и които да залегнат в основата на законодателството, политиките, принципите и ценностите на ЕС.

Цел и обосновка на предложението
Физическият свят се управлява от механизми, които са се развили през вековете (договори, конституции, политики, разпоредби, практики, ценности и т.н.). Дигиталният свят, включително потоците от данни, информация, поведение и знания, трябва да се управлява от същите механизми. Стандартите за изкуствен интелект могат да помогнат на икономическите и обществени участници да преведат, допълнят и подкрепят подобни механизми в цифровия свят.

CEN и CENELEC трябва да:

Гарантират, че ИИ е от полза за гражданите и обществото чрез стандарти, които:
- зачитат основните ценности и правата на човека, признати в Европа
- осигуряват подходящо управление на ИИ през целия жизнен цикъл на системата
- осигуряват надежност (яснота, безопасност, сигурност и т.н.) на ИИ
- укрепват европейската конкурентоспособност и ползите за обществото от ИИ.

CEN и CENELEC трябва да използват тази визия при разработване на стандарти за прилагане в Европа или при адаптиране на международните стандарти, за да отговорят на европейските потребности. Европейската комисия е изготвила множество директиви и актове (GDPR, Директива относно безопасността на продуктите, Директива относно машините, Европейски законодателен акт за достъпността, Закон за нелоялните търговски практики, ревизираната Директива за платежните услуги (PSD2), Директива относно сигурността на мрежите и информационните системи (NIS) и др.), и всички те ще бъдат засегнати от развитието на технологията на ИИ.

Заинтересовани страни
- Промишленост и търговия, включително МСП
- Правителства
- Потребители/граждани (включително организациите, представляващи интересите на определени обществени групи, например хора с увреждания или такива, които се нуждаят от друго специално внимание)
- Академични и изследователски органи
- Неправителствени организации (НПО)
- Дейности, свързани с прилагане на стандарти (например лаборатории за изпитване, органи за сертификация).

Всеки заинтересован може да представи мнение по предложението до 28.01.2021 г. на електронната поща на Поля Велинова: polya.velinova@bds-bg.org, тел. +359 2 81 74 548.

Оригиналът на предложението може да намерите тук: