МСП Портал
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Стандартите и Вашият бизнес
 
Намерете основна информация, свързана със стандартите; как те добавят стойност към бизнеса Ви и как други МСП прилагат стандартите:
 
Можете да намерите публикуваните стандарти както чрез БИС, така и чрез останалите национални органи по стандартизация - членове на CEN и CENELEC. БИС може да Ви предложи набор от услуги като консултации и оказване на помощ за това как да извлечете ползи от стандартите.
 
Потърсете БИС.
 
Националните търговски организации и федерации, работещи в специфични отрасли на индустрията, също могат да предложат широка гама от услуги за подкрепа и консултации на МСП при използването на стандарти. В много случаи националните членове на CEN и CENELEC имат връзки с тези организации.
CESIP помага на европейския бизнес, в частност опознаване от МСП на пазарните възможности в Китай.
 
CESIP е уеб-базирана платформа, съдържаща заглавия и информация за около 20 000 китайски стандарта за електрически съоръжения, медицински изделия, машини и екологична защита, с които европейските производители трябва да се съобразяват, за да имат достъп до китайския пазар.
 
Гледайте видео за ползите от стандартите тук.
06 Jun 2017