За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Организации

 

Като национален орган за стандартизация БИС представлява Република България в международните (ISO, IEC) и европейските (CEN, CENELEC) организации за стандартизация.

На национално ниво БИС поддържа контакти с органите на държавната администрация, с научните среди, с органи за оценяване на съответствието, с производители, потребители, застрахователи, тъй като стандартите представляват споразумения между всички заинтересувани от дейността по стандартизация страни.

Стандартите подпомагат премахването на пречките в търговията и служат за основа при договори, което е в основата на сътрудничеството на БИС с чуждестранните национални органи по стандартизация чрез обмен на информация за дейността по стандартизация на национално ниво.
 

 

03 Jul 2007