За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТехнически съвети

Членове на техническия съвет за стандартизация в неелектротехническата област на действие по сектори:

 • Строителство, строителни конструкции и материали – Николай Баровски – председател
 • Стандарти в областта на услугите и основополагащи стандарти – Атанас Атанасов
 • Здравеопазване, опазване на околната среда и медицински изделия – Илияна Павлова
 • Машиностроене, транспорт, подемни съоръжения и опаковки – Ленко Станев
 • Метални и неметални материали – Димитър Димитров
 • Химия, храни и продукти за домакинството и свободното време – Вержиния Грозданова
 • Системи за управление – Мариана ЦаневаЧленове на техническия съвет за стандартизация в електротехническата област на действие по сектори:

 • Енергетика – Здравко Георгиев – председател
 • Електротехника – Асен Георгиев
 • Електроника – Веселин Радев
 • Информационни технологии – Божидар Симеонов
 • Далекосъобщения – Камен РангеловТехнически съвет за оценяване на съответствието по сектори:

 • Изпитване
 • Контрол
 • Сертификация на продукти
 • Сертификация на системи за управление
 • Сертификация на лица
01 Nov 2016