Услуги
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиПродажба на стандарти

Продажба на български стандарти
Българският институт за стандартизация има изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява и продава българските стандарти и българските стандартизационни документи.

За поръчка и закупуване на стандарти, стандартизационни материали и специализирани издания на БИС може да използвате един от посочените начини:

 1. В информационния център на БИС на адрес: София, жк. “Изгрев”, ул. "Лъчезар Станчев" №13, етаж 1
 2. On-line на нашата интернет страница: www.bds-bg.org
 3. По факс +359 2 873 55 97          Заявка за стандарти
 4. По електронната поща: info@bds-bg.org     Заявка за стандарти

Българските стандарти се продават съгласно Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС.

Възможни са отстъпки от цената на българските стандарти.

търсене

Продажба на международни и чуждестранни стандарти
Като член на международните организации за стандартизация и съгласно сключени споразумения с чуждестранни национални органи за стандартизация БИС има правото да продава международни и чуждестранни национални стандарти по цени, определени от съответните организации. За информация може да се обърнете към БИС на тел. 02/81 74 523 или 02/81 74 524, а за поръчка - на тел. 02/81 74 525 или 02/81 74 526.

 

 • Международни стандарти (ISO)

        За повече информация може да се обърнете и към www.iso.org

        Продажба на ISO стандарти

 

 • Международни стандарти (IEC)

        За повече информация може да се обърнете и към www.iec.ch

 

 • Немски стандарти (DIN)

        За повече информация може да се обърнете и към www.beuth.de

 

 • Британски стандарти (BS)

        За повече информация може да се обърнете и към www.bsigroup.com

 

 • Американски стандарти (ASTM)

        За повече информация може да се обърнете и към www.astm.org

 

 • Руски стандарти (ГОСТ)

        За повече информация може да се обърнете и към www.standards.ru


Заявка за стандарти

Продажба на каталог на БДС

БИС издава каталог на българските стандарти на електронен носител. Той включва библиографска информация за действащите и отменените български стандарти. Каталогът се актуализира на 6 месеца.
Цената за абонамент на каталога е съгласно Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС.

Забележка: Членовете на БИС получават безплатно Официалния бюлетин на БИС и Каталога на българските стандарти съгласно чл. 23 от Устава на БИС.

 

КАТАЛОГ на БДС може да поръчате и закупите по следните начини:
 1. В информационния център на БИС на адрес: София, жк. “Изгрев”, ул. "Лъчезар Станчев" №13, етаж 1
 2. По факс: +359 2 873 55 97
 3. По електронната поща: info@bds-bg.org
25 Jan 2018