Услуги
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеПродажба на стандарти

Продажба на български стандарти
Българският институт за стандартизация има изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява и продава българските стандарти и българските стандартизационни документи.

За поръчка и закупуване на стандарти, стандартизационни материали и специализирани издания на БИС може да използвате един от посочените начини:

 1. В информационния център на БИС на адрес: София, жк. “Изгрев”, ул. "Лъчезар Станчев" №13, етаж 1
 2. On-line на нашата интернет страница: www.bds-bg.org
 3. По факс +359 2 873 55 97          Заявка за стандарти
 4. По електронната поща: info@bds-bg.org     Заявка за стандарти

Забележка: Заявки за поръчки по телефон не се приемат!

 

Българските стандарти се продават съгласно Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС.

Възможни са отстъпки от цената на българските стандарти.

търсене

Продажба на международни и чуждестранни стандарти
Като член на международните организации за стандартизация и съгласно сключени споразумения с чуждестранни национални органи за стандартизация БИС има правото да продава международни и чуждестранни национални стандарти по цени, определени от съответните организации. За информация може да се обърнете към БИС на тел. 02/81 74 523 или 02/81 74 524, а за поръчка - на тел. 02/81 74 525 или 02/81 74 526.

 

 • Международни стандарти (ISO)

        За повече информация може да се обърнете и към www.iso.org

        Продажба на ISO стандарти

 

 • Международни стандарти (IEC)

        За повече информация може да се обърнете и към www.iec.ch

 

 • Немски стандарти (DIN)

        За повече информация може да се обърнете и към www.beuth.de

 

 • Британски стандарти (BS)

        За повече информация може да се обърнете и към www.bsigroup.com

 

 • Американски стандарти (ASTM)

        За повече информация може да се обърнете и към www.astm.org

 

 • Руски стандарти (ГОСТ)

        За повече информация може да се обърнете и към www.standards.ru


Заявка за стандарти


Продажба на Официален бюлетин на БИС

Официалният бюлетин се издава в електронен вид (pdf файл). Клиентите го получават на посочен от тях имейл. Цената за абонамент за Официалния бюлетин се определя с Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС и е както следва:

за 1 месец
10,80 лв.
за 3 месеца
32,40 лв.
за 6 месеца
64,80 лв.
за 1 година
129,60 лв.

 

Продажба на каталог на БДС

БИС издава каталог на българските стандарти на електронен носител. Той включва библиографска информация за действащите и отменените български стандарти. Каталогът се актуализира на 6 месеца.
Цената за абонамент на каталога е съгласно Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС.

Забележка: Членовете на БИС получават безплатно Официалния бюлетин на БИС и Каталога на българските стандарти съгласно чл. 23 от Устава на БИС.

 

КАТАЛОГ на БДС  и  ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН на БИС може да поръчате и закупите по следните начини:
 1. В информационния център на БИС на адрес: София, жк. “Изгрев”, ул. "Лъчезар Станчев" №13, етаж 1
 2. По факс: +359 2 873 55 97
 3. По електронната поща: info@bds-bg.org
 4. On-line на нашата интернет страница: www.bds-bg.org
25 Jan 2018