Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016. 

Техническият съвет е орган на БИС, който управлява, координира и подпомага работата по стандартизация. Техническите съвети одобряват програмата по стандартизация на БИС и:

  • вземат решения за разработване, приемане и одобряване или въвеждане на български стандарти
  • вземат решения за разработване, приемане и одобряване или въвеждане на български стандартизационни документи
  • създават работни групи за разработване и приемане или въвеждане на български стандарти или български стандартизационни документи
  • вземат решения за създаването и закриването на технически комитети
  • произнасят се по разногласия, възникнали между техническите комитети по технически въпроси.

 

Към БИС функционират три технически съвета.

24 Jul 2007