Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти 

Техническият съвет е орган на БИС, който управлява, координира и подпомага работата по стандартизация. Техническите съвети одобряват програмата по стандартизация на БИС и:

  • вземат решения за разработване, приемане и одобряване или въвеждане на български стандарти
  • вземат решения за разработване, приемане и одобряване или въвеждане на български стандартизационни документи
  • създават работни групи за разработване и приемане или въвеждане на български стандарти или български стандартизационни документи
  • вземат решения за създаването и закриването на технически комитети
  • произнасят се по разногласия, възникнали между техническите комитети по технически въпроси.

 

Към БИС функционират три технически съвета.

24 Jul 2007