За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеУправителен съвет

Ивелин Буров - председател
Съюз на специалистите по качеството в България – София

Асен Георгиев
ТЕСИ ООД – Шумен

Здравко Георгиев
Асоциация на българските енергийни агенции (АБЕА)

Митко Мирчев
ИКюИ България АД

Силвана Любенова
Министерство на икономиката

Ирена Бориславова
ИА "Българска служба за акредитация"

Хрисимир Дочев
ГД "Пожарна безопасност и защита на населението", МВР

Проф. Милка Вичева
Технически университет - София

Проф. Георги Тасев
Тракийски университет – Стара Загора

Акад. Стефан Воденичаров
Институт по металознание, БАН

инж. Благовеста Шинева
Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС)

инж. Иванка Добрева
Лабконсулт плюс ООД

Димка Иванова
Пехливанов Инженеринг ООД

Димитър Начев
Съюз на строителните инженери в България

Лилия Смедарчина
Федерация на научно-техническите съюзи в България

25 Apr 2016