За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти” 

На национално ниво БИС поддържа партньорски отношения с всички органи на изпълнителната власт, както и със следните организации, свързани с инфраструктурата по качеството:

 

 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор www.damtn.government.bg
Българска служба за акредитация www.nab-bas.bg
“Сертификация” ЕАД www.exact-certification.org/index.php?l=bg&x=35&y=12
Български институт по метрология www.bim.government.bg  
Клуб 9000 www.club9000.org
14 Apr 2015