Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството 

Европейските стандарти са инструмент за поддържане на интересите на обществото и са важен фактор в подкрепата на законодателството.

 

Можете ли да си представите Европа, в която:

  • кредитните карти в различните страни са с различни размери
  • не сте сигурни, че бензинът е еднакъв във всички страни
  • не сте сигурни, че генетично модифицираните организми в храната отговарят на общоприетите изисквания?

 

Една такава Европа би била пълен хаос за всичките й жители и тяхното ежедневие би било много по-сложно.

 

Европейската комисия и Съветът признават стандартите като средство за оценяване и доказване на съответствието. Те предприемат действия за подпомагане и засилване на европейската стандартизация като инструмент, който обслужва политиката и целите на общността и укрепва Общия пазар, повишава конкурентността, улеснява прилагането на постиженията на науката и технологиите и подпомага търговията. Решението на Съвета за ролята на стандартизацията от 28 октомври 1999 г. (OJ С 141/01 от 2000 г.) призовава държавните власти и страните-членки да оказват необходимото съдействие на стандартизационния процес, особено когато стандартизацията е в подкрепа на политиката на общността или на обществения интерес.

27 Apr 2006