Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти 

Международен стандарт е стандарт, разработен от Международните организации за стандартизация (ISO, IEC). Главна задача на тези организации е да съдействат за развитието на стандартизацията и свързаните с нея дейности с цел улесняване на международния търговски обмен със стоки и услуги; укрепване на сътрудничеството в интелектуалната сфера, в научната, техническата и икономическата дейност.

 

Международните стандарти се разработват от експерти от техническите комитети на ISO/IEC. Международен стандарт се счита за приет, само ако е одобрен от 75 % от членуващите организации.

 

Все повече производители осъзнават, че използването (прилагането) на международните стандарти е предпоставка за увеличаване на тяхната производителност, нарастване на конкурентоспособността им и за утвърждаване на мястото им на световния пазар.

 

Международните стандарти имат голямо икономическо социално значение. Те са от полза както за организации от обществения и частния сектор, така и за правителствени и други регулаторни органи, за търговци, доставчици, органи за оценяване на съответствието. Без да осъзнаваме, международните стандарти са полезни за всички нас като потребители.

27 Apr 2006