Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството 

Стандартите са документи, разработени с консенсус на основата на обединяване на резултатите от науката, технологиите и производствения опит.

 

Стандартите са общопризнати правила и норми и може да включват подробни технически спецификации (характеристики и изисквания към продуктите), процедури за производство, методи за изпитване и оценяване на съответствието.

 

Когато се прилагат стандарти, се постига по-добра ефективност при производството на продуктите и подобряване на услугите и се удовлетворяват в по-голяма степен очакванията на потребителите и клиентите. За да се повиши доверието на обществото към стандартите, е необходимо при тяхното разработване и обсъждане да участват повече заинтересувани от стандартизацията страни.

 

Стандартите се разработват, преработват, изменят, коригират или отменят в зависимост от новостите в развитието на науката и технологиите. За да може да се отговори на потребностите на обществото и пазара, непрекъснато расте необходимостта от разработване на стандарти.

 

Стандартите са пряко свързани както с начина ни на живот, така и с условията на работа, като все по-често обхващат и услугите. Много често, дори когато не го осъзнаваме, стандартите правят живота ни по-безопасен, по-здравословен и по-лесен. Те са средство за информация, улесняват търговията и общуването между партньорите.

 

Стандартите подпомагат икономическото развитие, което е в полза на цялото общество.
Последните изследвания показват, че с разработване, приемане и прилагане на стандартите в развитите европейски страни се спестяват около 15 милиарда евро за година за изследване и разработване на нови технологии за производство.

 

Каква е ползата от стандартите?

 • повишават безопасността на продуктите
 • служат за подобряване на качеството
 • осигуряват стабилни характеристики на продуктите, процесите и услугите
 • подпомагат пригодността за употреба на продуктите по предназначение
 • служат като база при оценяване на съответствието
 • водят до икономии при производството
 • подпомагат законодателството при създаването и изпълнението на нормативните актове
 • позволяват на производителите да спазват европейското законодателство
 • служат при договаряне по отношение на технически изисквания и предписания
 • подпомагат конкурентоспособността на производителите
 • подпомагат премахването на техническите пречки в търговията
 • спомагат за поддържането на екологичното равновесие
 • подпомагат опазването на околната среда
 • отразяват научните изследвания и развитието на технологиите
 • подпомагат взаимното разбирателство между партньори
27 Apr 2006