Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПСтандартизация

Въведение

Стандартизацията е дейност за определяне на предписания за общо и повтарящо се прилагане, отнасящи се за действителни или евентуални проблеми, чрез които се постига оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства.

Основни термини

Какво е стандарт? Кой ги разработва? Как се разработват? Как се променят? и още полезна информация за стандартизацията като цяло можете да намерите в този раздел на страницата.

Търсене

Разширена форма за търсене на стандарти, която Ви дава възможност бързо и лесно да намерите желания от Вас стандарт.

Обществено допитване

Разделът обхваща информация за нови работни теми, проекти на етап обществено допитване, стандарти на етап периодичен преглед и предложения за нови области на стандартизация на национално, европейско и международно ниво.

Технически комитети

Разделът обхваща информация за видовете технически комитети, обхватът на действие на тези комитети, както и информация за техните работни програми.

Директиви и регламенти

Списък на директивите, класифицирани в различни групи.