За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиПредседател на Управителния съвет на БИС
Ивелин Буров
тел. +359 2 81 74 503
e-mail: Ivelin.Burov@bds-bg.org

Изпълнителен директор
Ирен Дабижева
тел. +359 2 81 74 504
e-mail: Iren.Dabijeva@bds-bg.org

 

Директор дирекция "Стандартизация"
   Лилия Костова
    тел. +359 2 81 74 544
    e-mail: Lilia.Kostova@bds-bg.org

Директор дирекция "Издателска дейност, продажби и услуги"
    Росица Георгиева
    тел. +359 2 81 74 598
    e-mail: rositsa.georgieva@bds-bg.org
 

  Отдел “Информационни услуги, продажби и библиотека”

    Ръководител
    Виолетка Йорданова
    тел. +359 2 81 74 552
    e-mail: Violeta.Yordanova@bds-bg.org

    Експерт техническа информация
    Антоанета Тренчева
    тел. +359 2 81 74 523
    e-mail: Antoaneta.Trencheva@bds-bg.org

    Бизнес информационен център
    тел. +359 2 81 74 582
    тел. +359 2 81 74 531

 

    Поръчки и закупуване на стандарти

    тел. +359 2 81 74 525
    тел. +359 2 81 74 526
    факс: +359 2 873 55 97
    e-mail: info@bds-bg.org

 

  Сектор “Основополагащи стандарти, околна среда и услуги”
    Ръководител
    Десислава Гуленова
    тел. +359 2 81 74 581
    e-mail: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

  Сектор “Химия, храни и текстил”
    Ръководител
    Боряна Михайлова
    тел. +359 2 81 74 570
    e-mail: Boriana.Mihaylova@bds-bg.org

  Сектор “Машиностроене и транспорт”
    Ръководител
    Антоанета Божкова
    тел. +359 2 81 74 583
    e-mail: Antoaneta.Bozhkova@bds-bg.org

  Сектор “Строителство, строителни конструкции и материали”
    Ръководител
    Николай Геращенко
    тел. +359 2 81 74 586
    e-mail: Nikolay.Gerashtenko@bds-bg.org

  Сектор “Eлектротехника, електроника и далекосъобщения”
    Ръководител
    Мария Мазгарева
    тел. +359 2 81 74 551
    e-mail: Mariya.Mazgareva@bds-bg.org

  Отдел “Издателска дейност”
    Ръководител
    Евгения Жегова
    тел. +359 2 81 74 545
    e-mail: Evgeniya.Zhegova@bds-bg.org

  Отдел “Международно сътрудничество”
    Ръководител
    Росица Георгиева
    тел. +359 2 81 74 598
    e-mail: standards@bds-bg.org

  Звено “IT-инфраструктура”
    Ръководител
    Иван Иванов
    тел. +359 2 81 74 574
    e-mail: Ivan.Ivanov@bds-bg.org

  Отдел "Финасово-стопанска дейност и административно обслужване"
    Ръководител
    Красимира Аспарухова
    тел.: +359 2 81 74 533
    e-mail: Krasimira.Asparuhova@bds-bg.org
 
    Юрисконсулт
    Деница Иванова-Илиева
    тел.: +359 2 81 74 528
    e-mail: Denitsa.Ilieva@bds-bg.org

17 Mar 2017