За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активите



Европейски организации

 

Европейските стандарти, по международна квалификация, се явяват регионални стандарти. Като се има предвид членството на България в ЕС и на БИС в CEN и CENELEC и всичките задължения, произтичащи от това членство, европейските стандарти за нас са приоритетни за въвеждане и прилагане.

 

image/jpegCEN
Европейски комитет за стандартизация [European Committee for Standardization] (www.cen.eu) – основан през 1961 г. със седалище Брюксел. Включва националните органи по стандартизация на 34 европейски страни. CEN е една от двете организации, съставляващи обединената европейска организация по стандартизация CEN/CENELEC. CEN представлява “европейски форум” в областта на стандартизацията в неелектротехническата област, който подпомага и организира контактите с всички заинтересувани страни: правителства, обществени организации, потребители, производители, профсъюзи и др.

image/jpegCENELEC
Европейски комитет за стандартизация в областта на електротехниката [European Committee for Electrotechnical Standardization] (www.cenelec.eu) – основан през 1973 г. Включва националните електротехнически комитети по стандартизация на 34 европейски страни.



image/jpegETSI
Европейски институт за стандартизация в далекосъобщенията [European Telecommunications Standards Institute] (www.etsi.org). Създаден е през 1988 г. в отговор на публикуваната от Европейската комисия "Зелена книга" с цел ускоряване на процеса на техническото хармонизиране в цялата област на далекосъобщенията и в сътрудничество с други органи за стандартизация, в сродните области на разпръскването и информационните технологии.

Задача на ETSI е създаването на общи доброволни стандарти в Европа, свързващи мрежи и услуги и осигуряващи взаимна работа между далекосъобщителните устройства в европейски мащаб. Като свързва своята работа с развитието в глобален мащаб, ETSI също допринася за установяване на световни стандарти в областта на далекосъбщенията.

През 1989 г. ETSI е признат наред със CEN и CENELEC за една от трите европейски организации по стандартизация.

В момента от страна на България в ETSI членуват:

  • VMware България ЕООД
  • Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)
14 May 2014