За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти 

В днешните дни на глобализация основната роля се пада на международните стандарти като средство за достъп до пазарите. Достатъчно е да споменем мотото на Международната организация за стандартизация ISO – „Един стандарт, едно изпитване, достъп навсякъде”.

 

Приблизително 30 % от стандартите на CEN са идентично въведени международни, както и 80 % от стандартите на CENELEC, което подчертава важната роля на международните стандарти за глобалната търговия.

 

 

image/jpegISO
Международна организация за стандартизация [International Organization for Standardization] (www.iso.org) е световно обединение на национални органи по стандартизация. Основана е през 1947 г. със седалище Женева. Разработва стандарти от всички области без електротехническата. Главна цел на ISO е да съдейства за развитието на стандартизацията и свързаните с нея области с цел подпомагане на търговския обмен със стоки и услуги, както и за укрепване на сътрудничеството в сферата на интелектуалната, научната, техническата и икономическата дейност. Членове на ISO са 161 страни, като пълноправните членове имат право да участват в работата на техническите комитети. Дейността се ръководи от Генерална асамблея.

 

image/gifIEC
Международна електротехническа комисия [International Electrotechnical Commission] (www.iec.ch) – разработва стандарти в областта на електротехниката, електрониката и свързаните с тях технологии. Основана е през 1906 г.

 

image/jpegITU
Международен съюз по телекомуникации [International Telecommunication Union] (www.itu.int) – водеща организация към ООН в областта на информационните и комуникационните технологии. Осъществява координация на съвместното използване на радиочестотния спектър, съдейства за международното сътрудничества при разпределение на позициите на геостационарната орбита, разработва международни стандарти, които осигуряват безпрепятствено взаимодействие в широк диапазон на радиочестотния спектър.

14 May 2014