Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБезплатен достъп до документи на CEN за лични предпазни средства

 

Безплатен достъп до документи на CEN за лични предпазни средства

 

 

Българският институт за стандартизация предоставя безплатен достъп до следните документи на CEN за лични предпазни средства:

 

 

 

 • БДС EN 149:2001+A1:2009 Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка
 • БДС EN 166:2003 Индивидуална защита на очите. Изисквания
 • БДС EN 14126:2004+AC:2004 Защитно облекло. Изисквания за изпълнение и методи за изпитване на защитни облекла срещу причинители на инфекции
 • БДС EN 14605:2005+A1:2009 Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на облекла с връзки между отделните части на облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), включително такива, осигуряващи защита само на части от тялото (тип РВ [3] и тип РВ [4])
 • БДС EN 13795-1:2019 Хирургически облекла и покривала. Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Хирургически покривала и манти
 • БДС EN 13795-2:2019 Хирургически облекла и покривала. Изисквания и методи за изпитване. Част 2: Стерилно работно облекло
 • БДС EN 455-1:2001 Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 1: Изисквания и изпитване за откриване на дупки
 • БДС EN 455-2:2015 Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 2: Изисквания и изпитване за физични свойства
 • БДС EN 455-3:2015 Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 3: Изисквания и изпитване за биологична оценка
 • БДС EN 455-4:2010 Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 4: Изисквания и изпитвания за определяне срок на годност
 • БДС EN 14683:2019+AC:2019 Медицински маски за лице. Изисквания и методи за изпитване
 • СД CEN/CWA 17553:2020 Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване

 

 

 

Безплатният достъп е въз основа на Решение 15/20 от 2020 г. от извънредна онлайн сесия на Председателския комитет на CEN/CENELEC за предоставяне на стандарти на CEN и CENELEC, необходими за улесняване на алтернативното производство на лични предпазни средства и медицински изделия, които да гарантират на здравните специалисти, пациентите и широката общественост достъп до оборудване, спешно необходимо за овладяване на пандемията COVID-19.

 

 

20 Mar 2020