Проекти
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБИС беше домакин на първата партньорска среща по проект STUNED

БИС беше домакин на първата партньорска среща по проект STUNED

 

БИС беше домакин на първата партньорска среща по проект STUNED

 

 На 17 декември 2019 г. в Българския институт за стандартизация се проведе първата партньорска среща по международния проект STUNED („Обучение по стандарти във висшето образование”). Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически партньорства”, управлявана от Greek State Scholarship’s Foundation – Национална агенция на програмата за Гърция.

 

Основната цел на проекта е да подпомогне разработването и прилагането на иновативни практики за онлайн обучение по стандарти в университетското образование на европейско ниво чрез сътрудничество между европейски университети и национални организации за стандартизация. Тази цел ще бъде постигната чрез модернизиране на университетските учебни програми с онлайн модули за обучение по стандарти на студенти и преподаватели, които ще бъдат тествани в университетите, участващи в проекта.

 

БИС ще бъде отговорен партньор за изпълнението на един от интелектуалните продукти - курсове за обучение по стандарти за университетски преподаватели. Партньорите - организации за стандартизация (ASRO и БИС) ще разработят учебни програми, учебни и информационни материали за обучение на университетските преподаватели по стандартизация и стандарти за съответните специалности и предмети. Програмите за обучение ще бъдат разработени в две части: обща за стандартите и стандартизацията и специализирана: за конкретните стандарти. Този продукт ще представлява „база данни“ за професионална информация и учебни материали, разработени от професионалисти, работещи в стандартизационни организации, за ползване от университетски преподаватели.

 

Г-жа Агелики Анагносту - представител на Университета на Тесалия и координатор, представи проекта, основните цели, интелектуалните продукти, основните задачи за всеки партньор, задачите и отговорностите на партньорите. Янислав Желев (БСУ) представи целта на първия интелектуален продукт - изработване на таблица, която да показва избраните специалност - дисциплина - списък със стандарти - ниво на EQF. Партньорите - университети обсъдиха специалностите си, които биха били модернизирани. Списъците със стандартите за съвпадащите специалности ще бъдат разработени от ASRO и БИС.

 

Споразумението за безвъзмездна финансова помощ, административните и финансовите правила, бюджетът на проекта и правилата за отчитане бяха обяснени на участниците. Планът за разпространение и предвидените инструменти за разпространение също бяха обсъдени. Бяха избрани членовете на основните работни групи, които ще управляват проекта: съвет за управление на проекта и екип за качество и оценка. Представител на БИС беше включен във всяка от тези групи.

 

21 Jan 2020