Проекти
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.STUNED - Обучение по стандарти във висшето образование

STUNED - Обучение по стандарти във висшето образование

 

Договор № 2019-1-EL01-KA203-062487

 

 

 

 Българският институт за стандартизация участва в изпълнението на двегодишен проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически партньорства”, която е управлявана от Greek State Scholarship’s Foundation (Национална агенция на програмата за Гърция).

 

Основната цел на проекта е да подпомогне разработването и прилагането на иновативни практики за онлайн обучение по стандарти в университетското образование на европейско ниво чрез сътрудничество между европейски университети и национални организации за стандартизация. Тази цел ще бъде постигната чрез модернизиране на университетските учебни програми с онлайн модули за обучение по стандарти на студенти и преподаватели, които ще бъдат тествани в университетите, участващи в проекта. Модернизираните учебни програми ще подпомогнат справянето с общи предизвикателства като прехода към цифрови технологии и необходимостта от насърчаване на използването на стандартите, както и подобряването на способността на обучаемите за практическо прилагане на различни стандарти и компетентности - ценен актив за всяка професионална квалификация.

 

Целевите групи на проекта STUNED са:

  • университетски преподаватели
  • студенти

 

Планираните резултати от проекта са:

  • Проучване и анализ на специалностите в университетите и на учебните програми, които ще се модернизират. Подбор на стандарти за избраните учебни програми.
  • Обучителни курсове по стандарти за университетските преподаватели.
  • Обучителни модули по стандарти за избраните предмети.
  • Модернизиране на учебните програми.

 

Координатор на проекта: Университет на Тесалия

 

Партньори по проекта:

Български институт за стандартизация (БИС)

Бургаски свободен университет

Технически университет - Рига

Румънска асоциация за стандартизация (ASRO)

Университет Крайова

Университет Турку

15 Jan 2020