Услуги
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеСпонсориран достъп до документи на CEN за електронно фактуриране

 

Спонсориран достъп до документи на CEN за електронно фактуриране

 

Българският институт за стандартизация предоставя безплатен достъп до два документа на CEN за електронно фактуриране:

 

  • БДС EN 16931-1:2017+А1:2019 Електронно фактуриране. Част 1: Семантичен модел на данни на основните елементи на електронна фактура;
  • СД CEN/TS 16931-2:2017 Електронно фактуриране. Част 2: Списък на синтаксиси, които са в съответствие с EN 16931-1. (български език) 
  • СД CEN/TS 16931-2:2017 Електронно фактуриране. Част 2: Списък на синтаксиси, които са в съответствие с EN 16931-1. (английски език)

 

Тези документи подпомагат прилагането на Директива 2014/55/ЕС относно „Електронно фактуриране при обществените поръчки” и прилагането им може да предложи презумпция за съответствие с някои от съществените изисквания на директивата.

 

Безплатният достъп е спонсориран от Европейската комисия въз основа на споразумение със CEN.

 

Стандартите са налични само онлайн в pdf формат.

 

Моля, имайте предвид следното по отношение на всички стандарти и стандартизационни документи за електронно фактуриране:

Ползвателите имат право да използват съдържанието на тези издания при разработване на вторични продукти. Вторичните приложения, които се основават на или използват информация от тези стандарти/стандартизационни документи (СД), трябва да включват текст, който да бъде лесно разпознаваем от ползвателите и който ясно да посочва, че е приложен съответният стандарт/СД и възпроизвеждането му е направено с разрешението на CEN и БИС като притежатели на авторските права.

 

CEN и БИС не носят отговорност относно използването на съдържанието и прилагането на стандартите/СД във вторичните приложения и не предоставят никакви гаранции за каквато и да е цел на прилагане. В случай на съмнение потребителите трябва да се позовават на съдържанието на стандартите/СД, публикувани от БИС, които могат да бъдат намерени в каталога на БИС.

 

БИС препоръчва ползвателите на тези стандарти да поставят следното съобщение на електронните фактури, в случай че те се издават в съответствие с тях: „Тази фактура е издадена в съответствие със стандарта БДС EN 16931-1:2017+A1:2019 (или СД CEN/TS 16931-2:2017)”.

 

16 Dec 2019