Проекти
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”ISTRA - Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара

 

ISTRA - Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара

 

Договор № 2016-1-BG01-KA202-023738

 

 

Българският институт за стандартизация участва в изпълнението на двегодишен проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически партньорства”, която е управлявана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Национална агенция на програмата за България.

 

Основната цел на проекта ISTRA е разработване и тестване на две програми за обучение с иновативен подход и съдържание за професионално образование и обучение и продължаващо професионално образование и обучение по две широко приложими серии стандарти (ISO/IEC 27000 и ISO 31000). Избраните стандарти за обучение на практика могат да бъдат прилагани в много и различни организации, независимо от тяхната големина, естество на работа или специфика, и са едни от най-широко разпространените стандарти в международен мащаб.

 

Обучителните материали за стандартите ще бъдат разработени от експерти от националните органи по стандартизация на страните, участващи в проекта. Тези материали ще бъдат интегрирани в платформа за електронно обучение и ще бъдат тествани във виртуална обучителна среда. Тя ще бъде създадена чрез използването на съвременни, базирани на ИКТ образователни технологии и новаторски подход към предоставянето на теоретични знания и практически умения за прилагане на стандарти в различни сфери.

 

Целевите групи на проекта ISTRA са:

  • ученици в средните професионални училища;
  • работещи, които желаят да продължат своето професионално образование и обучение;
  • обучители по теми в областта на стандартите и стандартизацията.

 

Планираните резултати от проекта (на английски и на националните езици на партньорите) са:

  • програма за обучение по стандарти за системи за управление на сигурността на информацията - серия ISO/IEC 27000;
  • програма за обучение по стандарти за системи за управление на риска - серия ISO 31000
  • програма за обучение във виртуална среда

 

Координатор на проекта:

Бургаски свободен университет

 

Партньори по проекта:

Български институт за стандартизация

Латвийски културен колеж

Бюро по стандартизация на Центъра за стандартизация, акредитация и метрология на Латвия

Технологичен лицей „Джордж Бибеску”, Крайова, Румъния

Средно училище по техническо и електротехническо инженерство, Прешов, Словакия

Професионалната търговска гимназия, Бургас

30 Nov 2016