Проекти
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.SABE – Насърчаване участието на заинтересовани страни по отношение на екологичните аспекти в стандартизацията

 

SABE – Насърчаване участието на заинтересовани страни по отношение на екологичните аспекти в стандартизацията

 

Договор № SA/CEN/GROW/EFTA/000/2017-11

 

Българският институт за стандартизация участва в изпълнението на тригодишен проект (42 месеца), финансиран по Рамково споразумение за сътрудничество. Съгласно директивите на съответните органи на ЕС и съобщението на Комисията до Съвета ((COM (2004)) въпросите, свързани с околната среда, следва да бъдат интегрирани в работата по стандартизация, така че тя да стане все по-приобщаваща.

 

Основни цели на проекта:

 

 • Разширяване на взаимоотношенията между националните органи за стандартизация и обществените и свързаните с околната среда организации, както и между националните органи за стандартизация и Стратегическия консултативен орган на CEN по отношение на околната среда. Националните органи за стандартизация да работят активно на национално ниво за привличане в стандартизационния процес на обществени организации, свързани с околната среда,
 • Активизиране участието в процеса по стандартизация на обществени и свързани с околната среда заинтересовани страни чрез насърчаване и улесняване на тяхното участие в процеса;
 • Подобряване на обмена на информация между европейските и националните органи;
 • Увеличаване на участието в дейностите на SABE от страна на националните органи за стандартизация и неправителствените организации.

 

Очаквани резултати от проекта:

 

 • Определяне на съответните групи заинтересовани страни и насърчаването им да работят  в тясно сътрудничество с националните органи по стандартизация;
 • Подобряване на приноса на националните органи по стандартизация и организациите на заинтересованите страни в областта на околната среда (НПО) на новите държави-членки и по-малките държави в стратегическите дискусии на CEN;
 • Подобряване сътрудничеството на европейско и национално ниво;
 • Организиране на потока информация по отношение на околната среда между европейските и националните органи;
 • Създаване на ефективно и дългосрочно партньорство сред участниците в проекта и CEN/SABE;
 • Подпомагане на партньорите по проекта (държавите) да разберат как по-развитите държави организират своята дейност по стандартизация, както и ползите от засилена вътрешна стандартизационна дейност;
 • Организацията по стандартизация на Кипър (CYS) в сътрудничество със ССМС и организациите от промишлените отрасли, неправителствените организации, работещи в тази сфера, и органите, отговорни за регионално или национално управление, ще подкрепят и координират създаването на ефективни мрежи от заинтересовани страни и фокусни точни, ще популяризират важността от участието в работата на SABE, както и ще работят за повишаване на осведомеността по отношение на околната среда и стандартизацията в участващите държави.

 

Ръководител на проекта:

Организация по стандартизация на Кипър (CYS)

Съръководител на проекта:

Европейска гражданска организация за стандартизация в областта на околната среда (ECOS)

 

Партньори по проекта:

Европейски комитет за стандартизация (CEN)

Асоциация по стандартизация на Румъния (ASRO)

Български институт за стандартизация (BDS)

Институт по стандартизация на Република Северна Македония (ISRSM)

Литовски съвет за стандарти (LST)

Латвийски институт по стандартизация (LVS)

Малтийски орган за защита на конкуренцията и потребителите (MCCAA)

Чешки офис за стандартизация, метрология и изпитване (UNM)

 

 

Лица за контакт:

 

09 Feb 2018