За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоВидове членство

 

Вие можете да станете член на БИС под различни форми, като всяка от тях Ви дава определени права:

 

Корпоративен член

 1. Участва със свои представители и гласува в Общото събрание
 2. Участва в органите на управление на БИС
 3. Получава безплатно официалния бюлетин, каталога на стандартите, годишния доклад за дейността на БИС и други информационни издания
 4. Получава отстъпка в цените при участие в семинари, конференции и курсове за обучение, организирани от БИС.

Образец на заявка
Определете размера на членския внос

 

Наблюдател

 1. Участва със свои представители и гласува в Общото събрание
 2. Участва в органите на управление на БИС
 3. Получава безплатно официалния бюлетин, каталога на стандартите, годишния доклад за дейността на БИС и други информационни издания
 4. Получава информация за изпълнението на работната програма на техническите комитети, в които е избрал да участва като наблюдател
 5. Получава отстъпка в цените при участие в семинари, конференции и курсове за обучение, организирани от БИС
 6. Получава отстъпка при покупка на стандарти, стандартизационни документи и специализирани издания на БИС.

Образец на заявка
Декларация
Определете размера на членския внос

 

Активен участник   

 1. Участва със свои представители и гласува в Общото събрание
 2. Участва в органите на управление на БИС
 3. Получава безплатно официалния бюлетин, каталога на стандартите, годишния доклад за дейността на БИС и други информационни издания
 4. Получава отстъпка в цените при участие в семинари, конференции и курсове за обучение, организирани от БИС
 5. Получава отстъпка при покупка на стандарти, стандартизационни документи и специализирани издания на БИС
 6. Получава постоянно безплатна информация за проектите на българските, европейските и международните стандарти от областта на съответния технически комитет, в който участва за становища и мнения
 7. Получава безплатно работните документи при спазване на авторските права и правата за разпространение на БИС
 8. Дава становища и гласува по проектите на българските стандарти, които се разработват в техническия комитет.

Образец на заявка
Декларация
Определете размера на членския внос

 

Членовете на БИС получават удостоверения за членство за съответната година след заплащане на членския си внос.

20 Apr 2015