За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПКак се става член?

Приемането на нови членове на БИС става след подаване на писмено заявление до председателя на Управителния съвет и подписване на декларация.

Писменото заявление трябва да съдържа:

За корпоративните членове:

  1. Наименование и адрес на управление на лицето
  2. Декларирано съгласие за спазването на Устава, решенията на Общото събрание и решенията на Управителния съвет
  3. Трите имена и адрес за кореспонденция на лицето, което е упълномощено да бъде представител в Общото събрание на БИС


За членовете със статут на наблюдатели в работата на техническите комитети, заявлението трябва да съдържа и:

  1. Съгласие за спазването на правилата за работа по националната стандартизация
  2. Наименованието/ята на техническия/те комитет/и в работата, на който/които желаят да участват като наблюдатели
  3. Трите имена и адреса за кореспонденция на експерт/и, който/които да участва/т в работата на техническия/те комитет/и


За членовете със статут на активно участие с експерти в работата на техническите комитети, заявлението трябва да съдържа и:

  1. Съгласие за спазването на правилата за работа по националната стандартизация
  2. Наименованието/ята на техническия/те комитет/и, в работата на който/които желаят да участват активно с експерти
  3. Трите имена и адреса за кореспонденция на експерт/и, който/които да участва/т в работата на техническия/те комитет/и


Определете вида на своето членство.
Определете техническите комитети, в които желаете да участвате (активно или като наблюдател).

 

За повече информация се обръщайте към:

 

За представителите на микро-, малките и средните предприятия (МСП)

МСП имат възможност да бъдат както членове на БИС, така и да получат достъп до работата на определени технически комитети, без да бъдат техни членове. Достъпът без членство обаче не дава същите права на предприятията като тези на членовете на БИС и те например не могат да гласуват за приемането/неприемането на проектите на стандарти, нямат право да ползват отстъпки при закупуване на стандарти или при участие в семинари, не получават изданията на БИС и т.н. Подробна информация за начина, по който едно МСП може да получи достъп до работата на ТК, можете да намерите на нашия МСП портал – в секция „МСП и стандартите” – „Включване в процеса по стандартизация”

04 May 2017