За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти 

Росица Георгиева
Директор на дирекция „Издателска дейност, продажби и услуги”
 
Росица Георгиева е директор на дирекция „Издателска дейност, продажби и услуги” от м. октомври 2013 г. Започва работа в БИС през 2009 г. като експерт в отдел „Международно сътрудничество”, а впоследствие става ръководител на отдела. В периода март 2010 г. – февруари 2014 г. е администратор на проекта на БИС по Оперативна програма „Конкурентоспособност” – „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”.
Завършила е Университета за национално и световно стопанство, магистър по икономика със специалност „Международен туризъм”.
Предходният й опит е свързан предимно с неправителствения сектор и консултантска дейност: Национално сдружение на общините - последователно експерт „Международно сътрудничество”, експерт „Общински финанси” и ръководител на административно-финансовия екип; изпълнителен директор на Българската асоциация на туристическите агенции; консултант по подготовка и управление на проекти по европейските фондове; оценител на проектни предложения по програма PHARE и оперативните програми и финансов контрольор на трансгранични проекти.
 
 
Лилия Костова
Директор на дирекция „Стандартизация”
 

Лилия Костова е директор на дирекция „Стандартизация” от м. януари 2020 г. Започва работа в БИС през март 2013 г. като експерт в отдел „Химия, храни, текстил и свободно време”, а от юни 2014 г. става ръководител на отдела.

Завършила е Технически Университет – София със специалност „Техника и технология на текстила и облеклото”.

Предходният ѝ опит е предимно в производствения сектор: в ЕТ“Прима текстил“ последователно работи като мениджър производство и директор производство; в ЕТ”Теотекс” и „ЧИЕССЕ” ЕООД – като технолог и контрольор на производствения цикъл в предприятия-подизпълнители на поръчки за износ в областта на конфекцията; в „Нистра” ООД конструктор-технолог в областта на трикотажа.

 

25 May 2015