Проекти
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеИзпълнени

Проект ISTRA


Проект по ОП

Българският институт за стандартизация изпълни проект „Усъвършенстване на системата на стандартизация в България”. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Приоритетна ос 4 ”Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”. Продължителността на проекта беше 36 месеца.

29 Mar 2011
Многофункционален интерактивен интернет портал с терминологичен речник на 5 езика и електронни модули за обучение
12 Nov 2008
Интернет терминологичен речник в областта на текстила и облеклото
2 намерени, страница 1 от 1  1