МСП Портал
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеИстория на проекта

История на проекта
 
Участието на МСП в европейските стандартизационни дейности все още е недостатъчно, а европейският стандартизационен процес изисква адекватно участие на всички заинтересовани страни.
 
За да преодолеят този проблем и с цел да се укрепи сътрудничеството с МСП в областта на стандартизацията на европейско равнище, CEN и CENELEC разработиха проект Инструментариум по стандартизация за МСП (SMEST):като SMEST 1 стартира през 2008/2009, а проект SMEST 2 - 2011/2013.
 
Като се има предвид продължаващото и нарастващо значение на МСП за европейската стандартизация, CEN и CENELEC, ASI (Австрия), DIN (Германия), NEN (Холандия) и NORMAPME работеха заедно по проект SMEST 2 с цел укрепване и насърчаване на връзките между МСП и стандартизацията по отношение на:
Въз основа на препоръките и опита от SMEST 1, този проект допълни специфичните действия, предприети от членовете на CEN и CENELEC за изпълнение на констатациите от проведено проучване за достъпа на МСП  на европейско равнище, чрез предоставяне на насоки и практическа подкрепа.
 
Целите на проект SMEST 2 могат да бъдат описани както следва:
  • Подкрепа за членовете на CEN-CENELEC, чрез предоставяне на динамична, основана на знанието система с подобрени инструменти за насърчаване участието на МСП и националните асоциации на МСП в процеса, от гледна точка на осведоменост, информация и участие
  • Подкрепа за членовете на CEN-CENELEC и националните организации за укрепване на тяхното сътрудничество
  • Подкрепа за МСП и националните асоциации на МСП чрез популяризиране на ползите от стандартите и стандартизацията като цяло.
04 Apr 2013