МСП Портал
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоСподеляне на опит
 
Стремежът на CEN и CENELEC е винаги да предоставят стандарти, които отговарят на потребностите на потребителите. За да се постигне това, се търси приносът на потребители - експерти както за разработването на нови стандарти, така и за поддържане и усъвършенстване на съществуващите такива. Това означава, че обратната връзка с Вас, от използването на отделните стандарти и Вашият опит от използване на услугите, предоставяни от CEN и CENELEC, и нашите членове, е ценна и желана.
 
 
Обратната връзка с Вас по отношение използването на стандарти ни помага да подобрим нашите продукти и услуги
 
CEN и CENELEC желаят да имат повече информация относно опита на потребителите при използване на стандартите и услугите, които предлагаме, и затова са отворени за обратна връзка с Вас.
 
Можете да споделите мнения, като се свържете директно с БИС. Ние също така можем да предоставим допълнителни възможности за обратна връзка с потребителите чрез анкети, онлайн инструменти, социални медии и други. Те също биха могли да подпомагат потребителите да създадат своя мрежа и да обменят опит, например чрез панели за потребители на стандарти.
 
Стремежът на националните членове е да съберат гледни точки, опит, обратна информация от своите потребители, за да оценят и подобрят и/или да разработят стандарти.
Можете да споделите Вашето мнение за информацията и услугите, предлагани от CEN и CENELEC.
 
 
Направете следващата стъпка: включете се в процеса по стандартизация
27 Feb 2013