МСП Портал
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Актуализиране
 
CEN и CENELEC работят непрекъснато, за да предоставят нови стандарти, от които се нуждаят бизнесът и индустрията, както и да гарантират, че съществуващите стандарти продължават да бъдат „пригодни за използване по предназначение”. Ето защо актуализирането на стандартите е важно за всички организации, прилагащи стандарти, включително за МСП, чрез получаване на информация и новини, включително за нови и преразгледани стандарти, нови проекти на стандарти и общи новини и информация. Но как?
 
Запознайте се с различните начини за актуализиране:
Чрез членовете на CEN и CENELEC
Повечето членове предлагат он-лайн „функции за търсене на стандарти” на националния език, което прави проследяването на стандартите по-лесно и дава насоки за това как да търсим стандарт: Членове на CEN и членове на CENELEC. Това може да включва издаване на колекция от съответни стандарти за специфични сектори, технологии и видове организации.
Търговски сдружения
Те биха могли да информират членовете си за съответните стандарти в техния сектор или предмет на дейност.
Уеб-страници на CEN и CENELEC по сектори
Ако се интересувате от конкретен сектор, посетете страницата на БИС, CEN и CENELEC за съответния сектор.
Намерете съответните технически органи на CEN и CENELEC
Функцията „търсене” на интернет страниците на CEN и CENELEC
 
  • Тази функция Ви позволява търсене в цялата гама от публикувани стандарти и стандарти в процес на разработване.
  • За търсене на български стандарти използвайте търсачката на БИС
  • За търсене на стандарти в електротехническия сектор използвайте търсачката на CENELEC
  • За търсене на други стандарти използвайте търсачката на CEN
Бюлетин на CEN и CENELEC
  • Абонирайте се за бюлетините на CEN/CENELEC или прочете последните издания на интернет страницата на CEN/CENELEC:
  • Техният бюлетин CONNECT: предлага общи новини за стандартизацията
  • Техният бюлетин, посветен на МСП: „Стандартите работят за МСП”
13 May 2014